Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Identifikačné číslo: 66063
Univerzitný e-mail: daniela.kunecova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra fyziky (TF)

     Výučba
     
Projekty     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Charakteristika mechanických vlastností peliet
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Ivan Kováč, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Charakteristika mechanických vlastností peliet
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce "Charakteristika mechanických vlastností peliet" je zistenie modulu pružnosti a medze pevnosti meranej vzorky pri namáhaní v tlaku. Práca v prvej časti popisuje teoretické poznatky a metódy získané zo štúdia vedeckej literatúry. V druhej časti práce je uvedená metodika práce, od prípravy vzorky peliet, cez popis meracieho prístroja, meranie až po vyhodnotenie grafických nameraných závislostí.
Kľúčové slová:
peleta, kompresia, mechanické vlastnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene