Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Identifikačné číslo: 66063
Univerzitný e-mail: daniela.kunecova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra fyziky (TF)

     
Výučba          Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Termogravimetrická analýza vybraných zložiek poľnohospodárskeho odpadu
Autor: Ing. Ladislav Szabó
Pracovisko:
Vedúci práce:
Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Termogravimetrická analýza vybraných zložiek poľnohospodárskeho odpadu
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá skúmaním vplyvu teploty na vybrané vzorky peliet s využitím termogravimetrickej analýzy. V rámci prehľadu o súčasnom stave riešenej problematiky práca obsahuje literárny prehľad so zameraním na charakteristiku poľnohospodárskeho odpadu (odpadová biomasy), technologické spracovanie biomasy. V rámci experimentálnej časti bola spracovaná charakteristika vzoriek peliet. Merania boli realizované na kalorimetri METTLER TOLEDO TGA/DSC 1 pri rýchlostiacj ohrevu (5, 10 a 20) °Cmin-1. Porovnával sa teplný rozklad 3 rôznych druhov peliet v závislosti od ich triedy.
Kľúčové slová:
termogravimetrická analýza, smrekové pelety, odpadová biomasa, pelety

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene