Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Identifikačné číslo: 66063
Univerzitný e-mail: daniela.kunecova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra fyziky (TF)

     
Výučba
     
Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Zhodnotenie energetického potenciálu biopalív
Autor:
Ing. Dávid Hegedűš
Pracovisko:
Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. František Adamovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Zhodnotenie energetického potenciálu biopalív
Abstrakt:Diplomová práca sa zameriava na termogravimetrickú analýzu materiálov vhodných na produkciu biopalív. Teoretická časť obšírnejšie popisuje biopalivá a ich rozdelenie. Ďalej je rozpísané základné rozdelenie biomasy a jej spôsoby energetickej konverzie. Posledná kapitola teórie opisuje termickú analýzu, hlavne jednotlivé metódy termickej analýzy a termogravimetriu. Práca sa v praktickej časti zaoberá termogravimetrickými meraniami, pri ktorých sme sledovali úbytok hmotnosti so stúpajúcou teplotou. Meranie sme vykonávali na termogravimetrickom analyzátore, s maximálnou teplotou 600 °C, stúpanie teploty sme mali nastavené na 10 °C/min. Výsledky sme vyhodnotili s TGA (termogravimetrická analýza) a DTG (derivácia termogravimetrie) metódou. V druhom experimente bolo merané spalné teplo materiálov, kde bola počítaná chyba merania.
Kľúčové slová:
biopalivo, biomasa, pyrolýza, termogravimetrická analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene