Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Identifikačné číslo: 66063
Univerzitný e-mail: daniela.kunecova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra fyziky (TF)

Kontakty          Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Kvantitatívne zhodnotenie produkcie biopalív použitím aktivačnej energie
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Marian Kučera, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Kvantitatívne zhodnotenie produkcie biopalív použitím aktivačnej energie
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá kvantitatívnym zhodnotením produkcie biopalív použitím aktivačnej energie. V rámci teoretickej časti sú spracované materiály biomasa a biopalivo, a to najmä história, charakteristika a kategorizácia. Ďalej sa bližšie venuje samostatným kategóriám zaoberajúcich sa o výrobe bionafty, biooleju a biouhlia. Praktická časť sa skladá zo šiestich termogravimetrických experimentov, ktoré sú povinným krokom k výpočtom aktivačnej energie. Tepelný rozklad vzoriek prebiehal v peci analyzátora pri troch rýchlostiach ohrevu a bez prístupu vzduchu. Zo zhodnotených výsledkov termogravimetrie boli uskutočnené výpočty aktivačnej energie rôznymi metódami. Výsledky jednotlivých aktivačných energií boli zobrazené pomocou trendových čiar. V závere praktickej časti sú zhodnotené a porovnané jednotlivé výpočty aktivačných energií a vyhodnotené grafy z údajov získaných z termogravimetrie. Tieto výsledky poslúžili predovšetkým na určenie množstva energie potrebnej pri jednotlivých tepelných rozkladoch.
Kľúčové slová:
termická analýza, aktivačná energia, biopalivá

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene