Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Identifikačné číslo: 66063
Univerzitný e-mail: daniela.kunecova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra fyziky (TF)

     Výučba
     
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie poľnohospodárskej druhotnej suroviny ako zdroja biopaliva
Autor: Ing. Šimon Božik
Pracovisko:
Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce:
Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie poľnohospodárskej druhotnej suroviny ako zdroja biopaliva
Abstrakt:
Práca nám jednoducho ukazuje spôsob fungovania termickej analýzy na proces presne neohraničenej pyrolýzy. Súčasnej dobe pyrolýza ako energetický proces zaznamenáva veľký ohlas v priemyselných oblastiach a poľnohospodárstve. Použili sme poľnohospodársky odpad, ktorý vznikol po spracovaný prvotnej suroviny a to orechové škrupiny a olivové kôstky. Termická analýza prebehla v rozmedzí 25 až 750°C, pričom sme pracovali s prietokom dusíka 50ml/min. Pri teplotách 300°C až 350°C sme zaznamenali najväčší pokles vzorky. Pri krivke tepelného toku od teploty 300°C nám ukazuje skoro vyrovnané hodnoty, čo je spôsobené nástupom termodegradačných reakcií biomasy. Výhrevnosť jednotlivých vzoriek je u olivovej kôstke 16,50MJ/kg a pri orechovej škrupinke 16,90MJ/kg.
Kľúčové slová:
Orechové škrupiny, Termogravimetrická analýza, Olivové kôstky, Pyrolýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene