Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Identifikačné číslo: 66063
Univerzitný e-mail: daniela.kunecova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra fyziky (TF)

     
     
Projekty     Publikácie     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Energetické ohodnotenie vybraného plastového odpadu
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Energetické ohodnotenie vybraného plastového odpadu
Abstrakt:Práca sa zaoberá termickou analýzou vybraného plastového odpadu, v tomto prípade ide o PVC plast. Plastický odpad je momentálne jeden z najväčších problémov vo svete. Preto je potrebné sa zaoberať aj využívaním tohto odpadu ako druhotnej suroviny na výrobky, alebo na energiu, aby sa tak znížil negatívny vplyv na životné prostredie. Termická analýza prebiehala pri teplotách od 25 °C do 750 °C. Ako pomocný plyn, v ktorom proces prebiehal, sme použili dusík s prietokom 50 ml/min. Najväčší pokles hmotnosti sme zaznamenali tesne po teplote 300 °C. Plasty majú veľkú výhrevnosť a dajú sa porovnávať s rôznymi bežne používanými surovinami na vykurovanie ako sú drevo, uhlie, koks, atď. Konkrétne pri PVC plastoch ide o hodnoty menšie ako u ostatných typov plastov, a to približne 14 MJ/kg.
Kľúčové slová:
termogravimetrická analýza, plasty, pyrolýza, PVC

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene