Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Ácsová
Identification number: 660
University e-mail: zuzana.acsova [at] uniag.sk
 
Support officer - Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)

Contacts
     
Graduate
     
Final thesis
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The importance of wheat in human nutrition and food technology
Written by (author):
Department:
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Význam pšenice siatej vo výžive a potravinárstve
Summary:
Obilniny a výrobky z nich predstavujú jednu z najfrekventovanejších potravinových skupín rastlinného pôvodu. Tvoria súčasť takmer všetkých hlavných jedál. V našich podmienkach z obilnín má najrozsiahlejšie využitie pšenica ozimná, k čomu zodpovedá aj vysoký počet registrovaných odrôd. Tieto odrody sa v mnohých znakoch líšia, preto je dôležité správne stanoviť ich úžitkový smer, požiadavky na agrotechniku a pestovateľské podmienky. Cieľom bakalárskej práce bolo stanoviť základné ukazovatele kvality vybraných odrôd pšenice ozimnej -- formy letnej. Potravinárska pšenica s pekárskou kvalitou sa používa na výrobu kysnutých ciest, s pečivárenskou kvalitou na výrobu sušienok a keksov. Ďalšie využitie pšenice je vo výrobe škrobu, bioetanolu a tiež na kŕmne účely. Pekárska kvalita potravinárskej pšenice súvisí s množstvom hlavných zložiek zrna, ako je škrob a bielkoviny, preto základným ukazovateľom je stanovenie obsahu mokrého lepku a jeho vlastnosti, ako je ťažnosť a napučiavanie. Pšeničné bielkoviny však môžu u niektorých ľudí vyvolať vážne zdravotné poruchy. Celiakia je choroba, ktorú spôsobujú prolamíny obilného zrna, pri pšenici označované ako gliadíny. Táto frakcia zásobných bielkovín tvorí podstatnú časť celkových bielkovín zrna, pričom sa vyznačuje nízkou stráviteľnosťou, nutričnou hodnotou a nízkym zastúpením esenciálnych aminokyselín. Zrno pšenice je tiež bohatým zdrojom širokého spektra fytochemikálií, preto bolo jedným z cieľov bakalárskej práce aj stanovenie antioxidačnej aktivity a celkového množstva polyfenolov vybraných odrôd pšenice.
Key words:
lepok, číslo poklesu, antioxidačná aktivita, sušina, pšenica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited