Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Ácsová
Identifikačné číslo: 660
Univerzitný e-mail: zuzana.acsova [at] uniag.sk
 
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT - Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Význam pšenice siatej vo výžive a potravinárstve
Autor: Ing. Zuzana Ácsová
Pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Ivanišová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Význam pšenice siatej vo výžive a potravinárstve
Abstrakt:Obilniny a výrobky z nich predstavujú jednu z najfrekventovanejších potravinových skupín rastlinného pôvodu. Tvoria súčasť takmer všetkých hlavných jedál. V našich podmienkach z obilnín má najrozsiahlejšie využitie pšenica ozimná, k čomu zodpovedá aj vysoký počet registrovaných odrôd. Tieto odrody sa v mnohých znakoch líšia, preto je dôležité správne stanoviť ich úžitkový smer, požiadavky na agrotechniku a pestovateľské podmienky. Cieľom bakalárskej práce bolo stanoviť základné ukazovatele kvality vybraných odrôd pšenice ozimnej -- formy letnej. Potravinárska pšenica s pekárskou kvalitou sa používa na výrobu kysnutých ciest, s pečivárenskou kvalitou na výrobu sušienok a keksov. Ďalšie využitie pšenice je vo výrobe škrobu, bioetanolu a tiež na kŕmne účely. Pekárska kvalita potravinárskej pšenice súvisí s množstvom hlavných zložiek zrna, ako je škrob a bielkoviny, preto základným ukazovateľom je stanovenie obsahu mokrého lepku a jeho vlastnosti, ako je ťažnosť a napučiavanie. Pšeničné bielkoviny však môžu u niektorých ľudí vyvolať vážne zdravotné poruchy. Celiakia je choroba, ktorú spôsobujú prolamíny obilného zrna, pri pšenici označované ako gliadíny. Táto frakcia zásobných bielkovín tvorí podstatnú časť celkových bielkovín zrna, pričom sa vyznačuje nízkou stráviteľnosťou, nutričnou hodnotou a nízkym zastúpením esenciálnych aminokyselín. Zrno pšenice je tiež bohatým zdrojom širokého spektra fytochemikálií, preto bolo jedným z cieľov bakalárskej práce aj stanovenie antioxidačnej aktivity a celkového množstva polyfenolov vybraných odrôd pšenice.
Kľúčové slová:lepok, číslo poklesu, antioxidačná aktivita, sušina, pšenica

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene