Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Andrea Matuškovičová
Identifikační číslo: 664
Univerzitní e-mail: andrea.matuskovicova [at] uniag.sk
 
administrativa - Dekanát FZKI (FZKI)

Kontakty
     
Projekty
     
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektuGarant
Druh
Oficiální role
OdkdyDokdy
1 Aplikácia laserovej difrakcie pri stanovení zrnitosti pôdyE. AydinKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Koordinator
01.01.2016
15.02.2016
2
 CAD pre Krajinné Inžinierstvo
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Administratíva
01.04.2016
31.12.2018
3 Drobná sakrálna architektúra a pamätné stromy v kultúrnej krajine SlovenskaVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
administrátorka
02.01.201731.12.2020
4
K. Šinka
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
administratíva
01.01.201631.01.2018
5 Geografické informačné systémy v krajinnom inžinierstveK. ŠinkaKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
administratíva
01.01.201831.12.2020
6
T. KaletováCEEPUSadministrácia13.04.201510.06.2015
7 Klimatická zmena a jej dopad na teplotné pomery SlovenskaJ. ČimoKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ
01.01.2020
31.12.2022
8
T. KaletováCEEPUSadministratíva28.03.2017
30.06.2017
9
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
administratíva
01.01.2016
31.12.2019
10
CEEPUS
administratíva
09.04.2018
13.04.2018
11L. LackóováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
administrátor
01.01.2015
01.01.2015
12 Monitoring kvality vodyCEEPUS
administratíva
31.03.201619.05.2016
13
 Monitoring zložiek životného prostredia - praktický kurzT. KaletováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)administratíva
03.04.2017
31.12.2019
14
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
administratíva
01.01.201731.12.2019
15
J. HorákOP Kvalita životného prostredia
fakultný administrátor
01.11.2019
30.06.2021
16
 Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodéhoŠ. AilerVšeobecné výzvyadmin
01.07.2020
30.06.2024
17
CEEPUS
administrácia
13.03.2019
30.05.2019
18 Riadenie vlhkostného režimu pôd ako nástroja adaptácie na klimatickú zmenuVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
administrátor
01.01.2014
31.12.2016
19
 Tvorba a charakteristiky povrchového odtoku vody pri rôznom využívaní územia
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
administratíva
07.01.2020
31.12.2021
20 Určenie intenzity veternej erózie s využitím matematického modelovaniaL. LackóováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)administrátor01.01.201230.12.2014
21 Vplyv biologického pôdneho povlaku a mikrotopografie na infiltráciu a prúdenie vody v piesočnatej pôdeL. LackóováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)administrátor
01.01.2014
31.12.2017
22
COST (European Cooperation in Science and Technology)
administrácia
19.08.201610.03.2020
23
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
administrátor01.01.201601.01.2016
24
 Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajine
Všeobecné výzvyadministrátor01.07.2017
30.06.2021
25
 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v NitreK. Halászová
OP Ľudské zdroje
administrátor
01.04.2018
31.12.2020

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý