Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Andrea Matuškovičová
Identification number: 664
 

Contacts          Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČDescription KPČ
Year
Details
1.
Atómová absorpčná spektrofotometria s priamym dávkovaním pevných vzoriek - nová metóda pre kontrolu kvality potravín a surovín = Solid sampling AAS - a new method for monitoring quality of foodstuffs and raw materials
Bajčan, Daniel -- Matuškovičová, Andrea -- Hagarová, Ingrid
Atómová absorpčná spektrofotometria s priamym dávkovaním pevných vzoriek - nová metóda pre kontrolu kvality potravín a surovín = Solid sampling AAS - a new method for monitoring quality of foodstuffs and raw materials.  In Bezpečnosť a kvalita surovín a potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2006), p. 16--21. ISBN 80-8069-767-1. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2007/022_07/Bajcan.pdf.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2006
Details
2.
Dedina v procese budúcej obnovy
Heinischová, Mária -- Matuškovičová, Andrea
Dedina v procese budúcej obnovy. In CHŇAPEK, R. -- RÓZOVÁ, Z. -- LAUROVÁ, S. Obnova vidieckej krajiny : zborník referátov. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000, p. 14--19.
ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2000
Details
3.
Dedina v procese budúcej obnovy
Heinischová, Mária -- Matuškovičová, Andrea
Dedina v procese budúcej obnovy. In Obnova vidieckej krajiny. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1999, p. 14--18.
BEF
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
1999
Details
4.
Možnosti čistenia odpadových vôd = Alternative waste water treatment alternativne
Štecová, Karin -- Matuškovičová, Andrea
Možnosti čistenia odpadových vôd = Alternative waste water treatment alternativne.  In Veda mladých 2003. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2003), p. 168--173. ISBN 80-8069-264-5.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2003Details
5.Science of the youth 2004: 2nd international scientific conference organized by the young scientific workers associated of the Faculty horticulture and landscape engineering in the Slovak Agriculture University in Nitra, Topoľčianky 7.-8. october 2004
Muchová, Zlatica -- Halászová, Klaudia -- Matuškovičová, Andrea -- Igaz, Dušan -- Kliment, Marcel
Science of the youth 2004: 2nd international scientific conference organized by the young scientific workers associated of the Faculty horticulture and landscape engineering in the Slovak Agriculture University in Nitra, Topoľčianky 7.-8. october 2004. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 58 p. ISBN 80-8069-418-4.
FAI
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
2004
Details
6.
Urbanisticko-architektonická analýza obce Lehota = Urban and architectonic analysis of Lehota village by Nitra
Flóriš, Roman -- Matuškovičová, Andrea
Urbanisticko-architektonická analýza obce Lehota = Urban and architectonic analysis of Lehota village by Nitra.  In Veda mladých 2003. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2003), p. 332--336. ISBN 80-8069-264-5.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2003Details
7.
Základné vzťahy v geoinformačnom systéme pre inžiniersku biológiu v rámci rekultivácie kalových polí závodov SNP a.s. Žiar nad Hronom = Basic relations in geoinformation system built for engineering biology within sludge fields reclamation in SNP factory Žiar nad Hronom
Kliment, Marcel -- Halászová, Klaudia -- Matuškovičová, Andrea
Základné vzťahy v geoinformačnom systéme pre inžiniersku biológiu v rámci rekultivácie kalových polí závodov SNP a.s. Žiar nad Hronom = Basic relations in geoinformation system built for engineering biology within sludge fields reclamation in SNP factory Žiar nad Hronom.  In Veda mladých 2004 : zborník vedeckých príspevkov, Topoľčianky 7.- 8. októbra 2004. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2004), p. 79--85. ISBN 80-8069-419-2. URL: http://www.slpk.sk/eldo/veda_mladych_2004/kliment_1.pdf.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2004Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.