Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Štefániková, PhD.
Identifikačné číslo: 67223
Univerzitný e-mail: jana.stefanikova [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Výskumné centrum AgroBioTech (UP)

Kontakty     Projekty     Publikácie     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Aroma profiles determination and quality control in Nitra region wines from Slovakia
Štefániková, Jana -- Árvay, Július -- Jankura, Ervín
Aroma profiles determination and quality control in Nitra region wines from Slovakia. In 41st world congress of vine and wine. Mendoza: Instituto Nacional de Vitivinicultura, 2018, s. 487. ISBN 979-109-179-9911 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
2.Classical oenological parameters and concentration of selected higher alcohols and esters in traditional fermented Slovakian an Bulgarian wines
Štefániková, Jana -- Priesolová, Lenka -- Dokupilová, Ivana -- Yoncheva, Tatyana -- Šmogrovičová, Daniela -- Kaňuchová Pátková, Jaroslava
Classical oenological parameters and concentration of selected higher alcohols and esters in traditional fermented Slovakian an Bulgarian wines. In Journal of food and nutrition research. 55, 1 (2016), s. 1--10. ISSN 1336-8672.
ADDVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2016Podrobnosti
3.Determination of beer aroma compounds using headspace solid-phase microcolumn extraction
Hrivňák, Ján -- Šmogrovičová, Daniela -- Nádaský, Pavol -- Štefániková, Jana
Determination of beer aroma compounds using headspace solid-phase microcolumn extraction. In Talanta. 83, (2010), s. 294--296. ISSN 0039-9140.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2010Podrobnosti
4.Effect of essential oils of Lamiaceae plants on the Rhizopus spp.
Tančinová, Dana -- Mašková, Zuzana -- Foltinová, Denisa -- Štefániková, Jana -- Árvay, Július
Effect of essential oils of Lamiaceae plants on the Rhizopus spp. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), s. 491--498. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
5.Elicitation of phenolic compounds in cell culture of Vitis vinifera L. by Phaeomoniella chlamydospora
Sák, Martin -- Dokupilová, Ivana -- Mihálik, Daniel -- Štefániková, Jana -- Gubišová, Marcela -- Kraic, Ján
Elicitation of phenolic compounds in cell culture of Vitis vinifera L. by Phaeomoniella chlamydospora.  In Nova biotechnologica et chimica. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda. 13, 2 (2014), s. 171--180.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2014Podrobnosti
6.Selection of autochthonous Saccharomyces cerevisiae strains for production of typical Pinot gris wines
Schwarczová, Eva -- Štefániková, Jana -- Jankura, Ervín -- Kolek, Emil
Selection of autochthonous Saccharomyces cerevisiae strains for production of typical Pinot gris wines. In Journal of food and nutrition research. 56, 4 (2017), s. 389--397. ISSN 1336-8672.
ADDVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2017Podrobnosti
7.Technical note - analysis of beer aroma compounds by solid-phase microcolumn extraction
Hrivňák, Ján -- Šmogrovičová, Daniela -- Štefániková, Jana -- Nádaský, Pavol
Technical note - analysis of beer aroma compounds by solid-phase microcolumn extraction. In Journal of the Institute of Brewing. 116, 2 (2010), s. 167--169. ISSN 2050-0416.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2010Podrobnosti
8.Viticulture and adaptation to environmental challenges
Jankura, Ervín -- Cabicarová, Tereza -- Štefániková, Jana
Viticulture and adaptation to environmental challenges. In 41st world congress of vine and wine. Mendoza: Instituto Nacional de Vitivinicultura, 2018, s. 354. ISBN 979-109-179-9911 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
9.Využitie elektronického nosa na stanovenie aromatických profilov pareníc zo Slovenska = Use of electronic nose for detection of aromatic profile of parenica from Slovakia
Štefániková, Jana -- Martišová, Patrícia -- Čanigová, Margita -- Vietoris, Vladimír
Využitie elektronického nosa na stanovenie aromatických profilov pareníc zo Slovenska = Use of electronic nose for detection of aromatic profile of parenica from Slovakia. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 361--367. ISBN 978-80-552-1921-9.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.