Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Veronika Fialková, PhD.
Identifikačné číslo: 69061
Univerzitný e-mail: veronika.fialkova [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Výskumné centrum AgroBioTech (UP)

Kontakty     Publikácie     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Bunková línia NCI-H295R ako in vitro modelový systém pre štúdium steroidogenézy: review = Cell line NCI-H295R as in vitro model system to study steroidogenesis: a review
Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Kováčiková, Eva -- Ďúranová, Hana -- Kňažická, Zuzana
Bunková línia NCI-H295R ako in vitro modelový systém pre štúdium steroidogenézy: review = Cell line NCI-H295R as in vitro model system to study steroidogenesis: a review. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 94--101. ISBN 978-80-552-1921-9.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
2.Implication of metals and metalloids in animal and human health: review
Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Kováčiková, Eva -- Miškeje, Michal -- Ryabchenko, Oksana -- Bojňanská, Tatiana -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Implication of metals and metalloids in animal and human health: review. In KŇAZOVICKÁ, V. -- TOKÁROVÁ, K. -- HOLLÝ, D. -- KOLESÁROVÁ, A. Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018, ISBN 978-80-552-1874-8 (brož.).
AFLPostery z domácich konferencií2018Podrobnosti
3.Influence of transition metals on animal and human health: a review
Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Kováčiková, Eva -- Miškeje, Michal -- Tombarkiewicz, Barbara -- Kňažická, Zuzana
Influence of transition metals on animal and human health: a review. In Contemporary agriculture. 67, 3 (2018), s. 187--195. ISSN 2466-4774.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
4.Iron affects steroidogenesis in the human adrenocortical carcinoma (NCI-H295R) in vitro cell assay
Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Jambor, Tomáš -- Massanyi, Peter -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Iron affects steroidogenesis in the human adrenocortical carcinoma (NCI-H295R) in vitro cell assay. In UHRÍN, P. -- BULLA, J. -- MASSANYI, P. -- CAPCAROVÁ, M. Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 32. ISBN 978-80-552-1181-6 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
5.Lunasin and its versatile health-promoting actions
Ďúranová, Hana -- Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Ryabchenko, Oksana -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Lunasin and its versatile health-promoting actions. In KŇAZOVICKÁ, V. -- TOKÁROVÁ, K. -- HOLLÝ, D. -- KOLESÁROVÁ, A. Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018, ISBN 978-80-552-1874-8 (brož.).
AFLPostery z domácich konferencií2018Podrobnosti
6.Lunasin and its versitable health-promoting actions
Ďúranová, Hana -- Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Lunasin and its versitable health-promoting actions. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2018), s. 1106--1118. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
7.Lunazín a jeho zdraviu prospešné účinky: review = Lunasin and its beneficial health effects: review
Ďúranová, Hana -- Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Lunazín a jeho zdraviu prospešné účinky: review = Lunasin and its beneficial health effects: review. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 53--61. ISBN 978-80-552-1921-9.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
8.NCI-H295R cell line as in vitro model for studying of steroidogenesis
Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Kováčiková, Eva -- Ďúranová, Hana -- Ryabchenko, Oksana -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
NCI-H295R cell line as in vitro model for studying of steroidogenesis. In KŇAZOVICKÁ, V. -- TOKÁROVÁ, K. -- HOLLÝ, D. -- KOLESÁROVÁ, A. Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018, s. 33. ISBN 978-80-552-1874-8 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
9.Proteomické profilovanie a jeho využitie v diagnostike endometrálneho karcinómu
Fialková, Veronika -- Tatarková, Zuzana -- Kaplán, P. -- Balhárek, Tomáš -- Marcinek, Juraj -- Kúdela, Erik -- Višňovský, Jozef -- Žúbor, P. -- Hatok, Jozef
Proteomické profilovanie a jeho využitie v diagnostike endometrálneho karcinómu. In Z laboratória do klinickej praxe II. Martin: Univerzita Komenského, 2018, s. 18--23. ISBN 978-80-8187-054-5 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
10.Regulácia významných apoptotických dráh pri spúšťaní nádorových procesov
Hatok, Jozef -- Majerčíková, Z. -- Fialková, Veronika -- Račay, P.
Regulácia významných apoptotických dráh pri spúšťaní nádorových procesov. In Z laboratória do klinickej praxe II. Martin: Univerzita Komenského, 2018, s. 30--37. ISBN 978-80-8187-054-5 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
11.Reštrikčný polymorfizmus promótora Mal d 1 alergénu v odrodách jabĺk
Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Zamiešková, Lucia -- Žiarovská, Jana
Reštrikčný polymorfizmus promótora Mal d 1 alergénu v odrodách jabĺk. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, s. 42--45. ISBN 978-80-89738-18-2 (brož.).
BEFOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.