Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mária Babošová, PhD.
Identification number: 695
University e-mail: maria.babosova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Environment and Biology (FAaFR)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimíra Alexovičová
Vyhodnotenie kvality pitnej vody v meste Prešov
April 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Blštáková
Charakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí Slovenskej republiky
May 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Blštáková
Vyhodnotenie avifauny v Národnej prírodnej rezervácii Parížske močiare
April 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Budayová
Druhové zloženie, charakteristika, výskyt a ochrana hadov na území Slovenska
May 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lucia Budayová
Vplyv teploty na inkubáciu vajec užoviek druhu Elaphe guttata
April 2020Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Bianka Cibuľová
Sokol sťahovavý (Falco peregrinus) a jeho ochrana na území Slovenskej republiky
April 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Anna Čerasová
Monitoring divej zveri v pohorí Vihorlat
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Dudášová
Hodnotenie kvality pôdy v Trnavskom kraji z ekologického hľadiska
April 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Duchoň
História, súčasnosť a hospodárske využitie chovu Emu hnedého (Dromaius novaehollandiae)
April 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Hostačná
Vplyv ročného obdobia na aktivitu jeleňa lesného v regióne Bánovce nad Bebravou
May 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Chomistek
Chov gekončíka nočného v teráriách
April 2019Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Zuzana Klačanová
Vplyv myšiarky ušatej (Asio otus) na výskyt hlodavcov a drobných spevavcov vo vybranej lokalite
April 2021Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Iveta Klučovská
Druhové zloženie avifauny Národnej prírodnej rezervácie Senné rybníky
May 2018Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Lacková
Vyhodnotenie kvality ovzdušia v meste Poprad
April 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Lavrenčíková
Zhodnotenie biodiverzity vybraných chránených území Turčianskej kotliny
May 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Marónová
Účinnosť čistenia odpadových vôd v koreňovej čistiarni odpadových vôd v obci Krásna Lúka
April 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Mihalik
Druhové a početné zastúpenie ichtyofauny v strednom toku rieky Ipeľ
April 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Mihalik
Ichtyofauna povodia rieky Ipeľ
April 2017Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Pečko
Zhodnotenie diverzity drobných zemných cicavcov v Národnej prírodnej rezervácii Kláštorské lúky
May 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Perečková
Fixovanie kukiel vybraných druhov motýľov a faktory ovplyvňujúce ich liahnutie
April 2018Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Perečková
Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) v Žiarskej doline
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Táňa Petrovičová
Výskyt a aktivita lykožrúta smrekového (Ips typographus) v oblasti Nízkych Tatier
April 2019Displaying the final thesis
23.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martin Piskla
Vplyv intenzity osvetlenia a kvality kŕmenia na reprodukčný cyklus sarančiat sťahovavých (Locusta migratoria)
April 2020Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavlína Richtárechová
Ochrana a výskyt orla skalného na Slovensku
May 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dominika Sigetová
Zhodnotenie chovu zubra hrivnatého v zubrej obore Topoľčianky
April 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nadežda Strižencová
Charakteristika vodných a lesných ekosystémov v oblasti Nitrianskeho kraja
April 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šimona Štefanová
Pôvod,využitie a charakteristika weimarského stavača
April 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Henrieta Tóthová
Problematika chovu korytnačky písmenkovej (Trachemys scripta)
May 2018Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrícia Vašeková
CITES - obchod s ohrozenými živočíšnymi druhmi v Slovenskej republike
April 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrícia Vašeková
Rozmnožovanie a metamorfóza žiab druhu pazúrnatka vodná (Xenopus laevis)
April 2017Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zdenka Vavrová
Charakteristika a chov dalmatínskeho psa
April 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Vrábeľ
Vlk dravý a jeho životné prejavy
April 2015Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Vrábeľ
Výskyt vlka dravého (Canis lupus) v CHKO Horná Orava
April 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress