Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Renáta Záhorská, PhD.
Identifikačné číslo: 712
Univerzitný e-mail: renata.zahorska [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Dekanát TF (TF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FÜRSTENZELLER, A. -- JOBBÁGY, J. -- MICHLIAN, N. -- ZÁHORSKÁ, R. Pozdĺžna rovnomernosť postreku: The longitudinal irrigation uniformity.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2016), s. 30--37. ISBN 978-80-552-1492-4.

Originálny názov: Pozdĺžna rovnomernosť postreku: The longitudinal irrigation uniformity
Anglický názov: Longitudinal irrigation uniformity
Autor: Ing. Adam Fürstenzeller, PhD. (25%)
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (25%)
Ing. Norbert Michlian (25%)
Ing. Renáta Záhorská, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Katedra konštruovania strojov
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia: 2016
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 30
Do strany: 37
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: zavlažovanie, kvalita práce, pásové zavlažovače, technické vlastnosti
Rok uplatnenia: 2016
 
Záznam vložil: Ing. Adam Fürstenzeller, PhD.
Posledná zmena: 25.10.2018 14:17 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

GÁLIK, R. -- STAROŇOVÁ, L. -- PŠENKA, M. -- ADAMOVSKÝ, F. Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. ISBN 978-80-552-1492-4.

Originálny názov: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve
Anglický názov:
Editor: prof. Ing. Roman Gálik, PhD. (25%)
Ing. Lenka Staroňová, PhD. (25%)
Ing. Martin Pšenka, PhD. (25%)
Ing. František Adamovský, PhD. (25%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-1492-4
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2016
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2016
Posledná zmena: 25.10.2018 14:23 (Import dát z knižnice)