Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Petra Borotová
Identification number: 72682
University e-mail: petra.borotova [at] uniag.sk
 
VŠ II.stupeň - AgroBioTech Research Centre (UP)

Contacts
     
Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.Antimikrobiálna aktivita vybraných rastlinných silíc
Kačániová, Miroslava -- Borotová, Petra -- Galovičová, Lucia -- Vukovic, Nenad -- Kunová, Simona
Antimikrobiálna aktivita vybraných rastlinných silíc. In GABRÍNY, L. -- LACKÓOVÁ, L. -- FIALKOVÁ, V. -- BILČÍKOVÁ, J. Podpora výskumných aktivít vo VC ABT. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 30--38. ISBN 978-80-552-2125-0 (brož.).
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019Details
2.
Antioxidant, Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Coriander (Coriandrum sativum L.) Essential Oil for Its Application in Foods
Kačániová, Miroslava -- Galovičová, Lucia -- Ivanišová, Eva -- Vukovic, Nenad -- Štefániková, Jana -- Valková, Veronika -- Borotová, Petra -- Žiarovská, Jana -- Terentjeva, Margarita -- Felšöciová, Soňa -- Tvrdá, Eva
Antioxidant, Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Coriander (Coriandrum sativum L.) Essential Oil for Its Application in Foods. In Foods. 9, 3 (2020), p. 3. ISSN 2304-8158.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020
Details
3.
Cytotoxic effect of aluminium ions on unicellular eukaryotic organism
Borotová, Petra -- Drobný, Mário -- Navrátilová, Alica -- Požgajová, Miroslava
Cytotoxic effect of aluminium ions on unicellular eukaryotic organism. In Acta fytotechnica et zootechnica. p. 130--137.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Details
4.
Toxicita hliníka a jeho vplyv na bunkový cyklus
Borotová, Petra -- Požgajová, Miroslava
Toxicita hliníka a jeho vplyv na bunkový cyklus.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 19--24. URL: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-VC-ABT-2019_evid.-Vydav-SPU.2.pdf.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.