Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Šimončíková
Identification number: 749
University e-mail: katarina.simoncikova [at] uniag.sk
 
Support officer - library - Slovak Agricultural Library (UP)

Contacts     Graduate     Final thesis     
Publications
     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
PublicationsCode KPČDescription KPČYear
Details
1.
Biodiversity of epigeic groups with an accent on the family Carabidae in Nature Reserve of Alúvium Žitavy = Biodiverzita epigeických skupín s dôrazom na čeľaď Carabidae v Prírodnej rezervácii Alúvium Žitavy
Krnáč, Jozef -- Šimončíková, Katarína
Biodiversity of epigeic groups with an accent on the family Carabidae in Nature Reserve of Alúvium Žitavy = Biodiverzita epigeických skupín s dôrazom na čeľaď Carabidae v Prírodnej rezervácii Alúvium Žitavy. In ARPÁŠOVÁ, H. XVII. vedecká konferencia študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov s medzinárodnou účasťou : (zborník abstraktov). Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011, p. 83. ISBN 978-80-552-0586-1.
AFH
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2011
Details
2.
Knižnica, to dnes nie sú iba regály s naukladanými knihami
Šimončíková, Katarína
Knižnica, to dnes nie sú iba regály s naukladanými knihami. In Nitra. 35, 3 (2010), p. 11. ISSN 1336-4685.
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2010Details
3.
NAVIGA – vzdialený prístup k e-knihám a e-časopisom = NAVIGA – remote network access system (e-books and e-journals)
Šimončíková, Katarína
NAVIGA – vzdialený prístup k e-knihám a e-časopisom = NAVIGA – remote network access system (e-books and e-journals).  In Sieťové a informačné technológie 2010 : zborník príspevkov z celoškolského seminára s medzinárodnou účasťou, 20. máj 2010. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2010), ISBN 978-80-552-0460-4. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2011/zborniky/01-11/simoncikova.pdf.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2010Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.