Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Katarína Šimončíková
Identifikačné číslo: 749
 
odb. zamestnankyňa knihovníčka - Slovenská poľnohospodárska knižnica (UP)

     
Absolvent
     
Záverečná práca
     
Publikácie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRNÁČ, J. -- ŠIMONČÍKOVÁ, K. Biodiversity of epigeic groups with an accent on the family Carabidae in Nature Reserve of Alúvium Žitavy = Biodiverzita epigeických skupín s dôrazom na čeľaď Carabidae v Prírodnej rezervácii Alúvium Žitavy. In ARPÁŠOVÁ, H. XVII. vedecká konferencia študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov s medzinárodnou účasťou : (zborník abstraktov). Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011, s. 83. ISBN 978-80-552-0586-1.

Originálny názov:
Biodiversity of epigeic groups with an accent on the family Carabidae in Nature Reserve of Alúvium Žitavy = Biodiverzita epigeických skupín s dôrazom na čeľaď Carabidae v Prírodnej rezervácii Alúvium Žitavy
Autor:
Jozef Krnáč (10%)
Ing. Katarína Šimončíková (90%)
Pracovisko:
Slovenská poľnohospodárska knižnica
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
XVII. vedecká konferencia študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov s medzinárodnou účasťou : (zborník abstraktov)
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 83
Do strany:
83
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: bystruškovité, biodiverzita, prírodné rezervácie, chrobáky
Rok uplatnenia:
2011
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Šimončíková
Posledná zmena:
05.03.2020 18:03 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

ARPÁŠOVÁ, H. XVII. vedecká konferencia študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov s medzinárodnou účasťou : (zborník abstraktov). Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. ISBN 978-80-552-0586-1.

Originálny názov:
XVII. vedecká konferencia študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov s medzinárodnou účasťou : (zborník abstraktov)
Anglický názov:
Editor: doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD. (100%)
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-552-0586-1
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2011
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2011
Posledná zmena: 05.03.2020 18:03 (Import dát z knižnice)