Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Katarína Šimončíková
Identifikačné číslo: 749
 
odb. zamestnankyňa knihovníčka - Slovenská poľnohospodárska knižnica (UP)

     
Absolvent
     
     
Publikácie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠIMONČÍKOVÁ, K. Knižnica, to dnes nie sú iba regály s naukladanými knihami. In Nitra. 35, 3 (2010), s. 11. ISSN 1336-4685.

Originálny názov:
Knižnica, to dnes nie sú iba regály s naukladanými knihami
Anglický názov:
Autor: Ing. Katarína Šimončíková
Pracovisko:
Slovenská poľnohospodárska knižnica
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Nitra
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 35
Číslo periodika v rámci zväzku:
3
Rok vydania:
2010
Od strany: 11
Do strany: 11
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: NAVIGA, elektronické knihy, elektronické zdroje, knižnice
Rok uplatnenia:
2010
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
15.08.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Nitra. ISSN 1336-4685.

Originálny názov:
Nitra
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1336-4685
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
15.08.2020 22:21 (Import dát z knižnice)