Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Jozef Ujlaky
Identification number: 768
University e-mail: jozef.ujlaky [at] uniag.sk
 
Support officer - IT - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts
     
Publications
     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Aplication for electronic publishing on Internet
Ujlaky, Jozef
Aplikácia na podporu elektronického publikovania na Internete. In Sieťové a informačné technológie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003, p. 132--136. ISBN 80-8069-148-7.
BED
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); od roku 2013 zrušené2003Details
2.Aplikácia na podporu elektronického publikovania na internete = Application for electronic publishing on internet
Ujlaky, Jozef
Aplikácia na podporu elektronického publikovania na internete = Application for electronic publishing on internet.  In Sieťové a informačné technológie : zborník príspevkov z celoškolského seminára, Nitra 12. február 2004. V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2004), ISBN 80-8069-320-X. URL: http://www.slpk.sk/eldo/sit2004/ujlaky.pdf.
BED
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); od roku 2013 zrušené
2004
Details
3.Implementation techniques for automated deployment of operating systems on end user devices
Oláhová, Eva -- Ujlaky, Jozef
Implementation techniques for automated deployment of operating systems on end user devices.  In ICABR 2015. Brno : Mendel University. (2015), p. 686--689. ISBN 978-80-7509-379-0. URL: http://www.icabr.com/fullpapers/icabr2015.pdf.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2015
Details
4.
Implementation techniques for automated deployment of operating systems on end user devices
Oláhová, Eva -- Ujlaky, Jozef
Implementácia techník pre automatizované nasadenie operačných systémov na zariadeniach koncových používateľov: Implementation techniques for automated deployment of operating systems on end user devices.  In Sieťové a informačné technológie 2014. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2014), p. 62--64. ISBN 978-80-552-1378-1. URL: http://spu.fem.uniag.sk/sit2014/zbornik/zbornik.pdf.
BEF
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
2014
Details
5.
Prístupový systém na FEM
Ujlaky, Jozef
Prístupový systém na FEM. In: Nevyhnutné znalosti a návyky pri práci na osobnom počítači pripojenom na počítačovú sieť. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. ISBN 80-7137-961-1.
BBB
Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
2001
Details
6.Zásady pri zabezpečení osobných počítačov = Principles for the security of personal computers
Ujlaky, Jozef -- Škulecová, Mária
Zásady pri zabezpečení osobných počítačov = Principles for the security of personal computers.  In Sieťové a informačné technológie 2010 : zborník príspevkov z celoškolského seminára s medzinárodnou účasťou, 20. máj 2010. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2010), ISBN 978-80-552-0460-4. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2011/zborniky/01-11/ujlaky_skulecova.pdf.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2010Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.