Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Jozef Ujlaky
Identifikačné číslo: 768
Univerzitný e-mail: jozef.ujlaky [at] uniag.sk
 
odb. zamestnanec 3 - IT - Centrum informačných technológií (FEM)

Kontakty     Publikácie     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Aplikácia na podporu elektronického publikovania na Internete
Ujlaky, Jozef
Aplikácia na podporu elektronického publikovania na Internete. In Sieťové a informačné technológie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003, s. 132--136. ISBN 80-8069-148-7.
BEDOdborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); od roku 2013 zrušené2003Podrobnosti
2.Aplikácia na podporu elektronického publikovania na internete = Application for electronic publishing on internet
Ujlaky, Jozef
Aplikácia na podporu elektronického publikovania na internete = Application for electronic publishing on internet.  In Sieťové a informačné technológie : zborník príspevkov z celoškolského seminára, Nitra 12. február 2004. V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2004), ISBN 80-8069-320-X. URL: http://www.slpk.sk/eldo/sit2004/ujlaky.pdf.
BEDOdborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); od roku 2013 zrušené2004Podrobnosti
3.Implementácia techník pre automatizované nasadenie operačných systémov na zariadeniach koncových používateľov: Implementation techniques for automated deployment of operating systems on end user devices
Oláhová, Eva -- Ujlaky, Jozef
Implementácia techník pre automatizované nasadenie operačných systémov na zariadeniach koncových používateľov: Implementation techniques for automated deployment of operating systems on end user devices.  In Sieťové a informačné technológie 2014: kam kráča informačný svet :zborník príspevkov z celoškolského odborného seminára, Nitra 15.5. 2015. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2014), s. 62--64. URL: http://spu.fem.uniag.sk/sit2014/zbornik/zbornik.pdf.
BEFOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2014Podrobnosti
4.Implementation techniques for automated deployment of operating systems on end user devices
Oláhová, Eva -- Ujlaky, Jozef
Implementation techniques for automated deployment of operating systems on end user devices.  In ICABR 2015. Brno : Mendel University. (2015), s. 686--689. ISBN 978-80-7509-379-0. URL: http://www.icabr.com/fullpapers/icabr2015.pdf.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2015Podrobnosti
5.Prístupový systém na FEM
Ujlaky, Jozef
Prístupový systém na FEM. In: Nevyhnutné znalosti a návyky pri práci na osobnom počítači pripojenom na počítačovú sieť. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. ISBN 80-7137-961-1.
BBBKapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách2001Podrobnosti
6.Zásady pri zabezpečení osobných počítačov = Principles for the security of personal computers
Ujlaky, Jozef -- Škulecová, Mária
Zásady pri zabezpečení osobných počítačov = Principles for the security of personal computers.  In Sieťové a informačné technológie 2010 : zborník príspevkov z celoškolského seminára s medzinárodnou účasťou, 20. máj 2010. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2010), ISBN 978-80-552-0460-4. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2011/zborniky/01-11/ujlaky_skulecova.pdf.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2010Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.