Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Jozef Ujlaky
Identifikačné číslo: 768
Univerzitný e-mail: jozef.ujlaky [at] uniag.sk
 
odb. zamestnanec 3 - IT - Centrum informačných technológií (FEM)

Kontakty     Publikácie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

OLÁHOVÁ, E. -- UJLAKY, J. Implementácia techník pre automatizované nasadenie operačných systémov na zariadeniach koncových používateľov: Implementation techniques for automated deployment of operating systems on end user devices.  In Sieťové a informačné technológie 2014: kam kráča informačný svet :zborník príspevkov z celoškolského odborného seminára, Nitra 15.5. 2015. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2014), s. 62--64. URL: http://spu.fem.uniag.sk/sit2014/zbornik/zbornik.pdf.

Originálny názov: Implementácia techník pre automatizované nasadenie operačných systémov na zariadeniach koncových používateľov: Implementation techniques for automated deployment of operating systems on end user devices
Anglický názov: Implementation techniques for automated deployment of operating systems on end user devices
Autor: Ing. Eva Oláhová, PhD. (50%)
Jozef Ujlaky (50%)
Pracovisko: Centrum informačných technológií
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia: 2014
URL: http://spu.fem.uniag.sk/sit2014/zbornik/zbornik.pdf
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 62
Do strany: 64
Počet strán: 3
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Sieťové a informačné technológie 2014: kam kráča informačný svet :zborník príspevkov z celoškolského odborného seminára, Nitra 15.5. 2015
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Kľúčové slová: slovenčina: aplikačný softvér, Windows, operačné systémy
Rok uplatnenia: 2014
 
Záznam vložil: Ing. Eva Oláhová, PhD.
Posledná zmena: 07.05.2016 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

TÓTHOVÁ, D. Sieťové a informačné technológie 2014: kam kráča informačný svet :zborník príspevkov z celoškolského odborného seminára, Nitra 15.5. 2015. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2014), ISBN 978-80-552-1378-1. URL: http://spu.fem.uniag.sk/sit2014/zbornik/zbornik.pdf.

Originálny názov: Sieťové a informačné technológie 2014: kam kráča informačný svet :zborník príspevkov z celoškolského odborného seminára, Nitra 15.5. 2015
Anglický názov: SIT 2014
Autor: RNDr. Darina Tóthová, PhD. (100%)
Pracovisko: Centrum informačných technológií
Druh publikácie: elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
ISBN: 978-80-552-1378-1
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia: 2014
URL: http://spu.fem.uniag.sk/sit2014/zbornik/zbornik.pdf
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Kľúčové slová: slovenčina: informačné technológie, informačné a komunikačné technológie, počítačové siete
Rok uplatnenia: 2014
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Posledná zmena: 04.11.2015 11:16 (Import dát z knižnice)