Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Anna Kolesárová, PhD.
Identification number: 831
University e-mail: anna.kolesarova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Soňa Cesneková
Úroveň konzumácie slovenských pekárenských výrobkov.
April 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Kristína Čierniková
Hodnotenie kvality vybraných druhov strukovín
April 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michaela Didová
Umenie v gastronómii
April 2020Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Andrea Diničová
Dopady externých auditov na rozvoj potravinárskych firiem
April 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martina Gútová
Kokosový olej – uplatnenie a využitie v gastronómii
April 2020Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ľubica Hlaváčová
Tepelné úpravy a ich vplyv na potraviny.
April 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Hudecová
Sója – jej význam a hodnotenie vybraných parametrov kvality
March 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslava Iváková
Analýza a vývoj spotreby pečiva na Slovensku.
April 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Jurášová
Akrylamid v potravinách
March 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Peter Šulc
Alternatívne spôsoby stravovania a ich uplatnenie v gastronomickej praxi
April 2020Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Tóthová
Vplyv technologickej úpravy na nutričnú kvalitu zeleniny a strukovín.
April 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Katarína Vančová
Kultúra stravovania ako forma modernej kultúry
April 2020Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michal Vlk
Hodnotenie parametrov kváskového chleba v podmienkach praxe.
March 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress