Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Slavomíra Jakubcová
Identification number: 873
University e-mail: slavomira.jakubcova [at] uniag.sk
 
odb. zamestnankyňa 4 - Slovak Agricultural Library (UP)

Contacts     Publications     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Knižnica vo svete modernej komunikácie
Jakubcová, Slavomíra
Knižnica vo svete modernej komunikácie.  In NitLib 2016. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. (2016), p. 43--60. ISBN 978-80-558-1005-8. URL: https://www.uk.ukf.sk/data/nitlib/2016/NitLib2016.pdf.
BEFOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2016Details
2.Novinka z dielne SlPK: knihy pre každého - bez registrácie a bez poplatkov!
Jakubcová, Slavomíra
Novinka z dielne SlPK: knihy pre každého - bez registrácie a bez poplatkov!. In Poľnohospodár. 60, 9 (2016), p. 9--10. ISSN 1336-2909.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2016Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.