Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mária Hrubá
Identification number: 877
University e-mail: maria.hruba [at] uniag.sk
 
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
Secretary - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)

Contacts     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Hodnotenie glykémií ako kvalitatívneho ukazovateľa produkcie špargle = Glycaemia evaluation as a asparagus production qualitative indicator
Horvát, František -- Hrubá, Mária
Hodnotenie glykémií ako kvalitatívneho ukazovateľa produkcie špargle = Glycaemia evaluation as a asparagus production qualitative indicator.  In I. Vedecké agronomické dni : venované 90-tym narodeninám Dr. H. C., prof Ing. Emila Špaldona, DrSc. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2008), p. 146--148. ISBN 978-80-552-0125-2. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2009/zborniky/007_09/horvat-hruba.pdf.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2008Details
2.Multimediálne prezentácie produkcie a využívania inulínových plodín vo vyučovacom procese = Multimedial presentations of production and an exploitation of inuline crops in nutrition of people
Horvát, František -- Hrubá, Mária
Multimediálne prezentácie produkcie a využívania inulínových plodín vo vyučovacom procese = Multimedial presentations of production and an exploitation of inuline crops in nutrition of people.  In Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe : zborník recenzovaných príspevkov z XII. ročníka medzinárodného vedeckého seminára, 5. december 2008, Nitra, Slovenská republika. Nitra : SPU. (2008), p. 346--349. ISBN 978-80-552-0151-1. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2009/zborniky/012_09/s-vl/horvat.pdf.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2008Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.