Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Contacts
     
Publications
     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.
Hodnotenie glykémií ako kvalitatívneho ukazovateľa produkcie špargle = Glycaemia evaluation as a asparagus production qualitative indicator
Horvát, František -- Hrubá, Mária
Hodnotenie glykémií ako kvalitatívneho ukazovateľa produkcie špargle = Glycaemia evaluation as a asparagus production qualitative indicator.  In I. Vedecké agronomické dni : venované 90-tym narodeninám Dr. H. C., prof Ing. Emila Špaldona, DrSc. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2008), p. 146--148. ISBN 978-80-552-0125-2. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2009/zborniky/007_09/horvat-hruba.pdf.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2008
Details
2.
Multimediálne prezentácie produkcie a využívania inulínových plodín vo vyučovacom procese = Multimedial presentations of production and an exploitation of inuline crops in nutrition of people
Horvát, František -- Hrubá, Mária
Multimediálne prezentácie produkcie a využívania inulínových plodín vo vyučovacom procese = Multimedial presentations of production and an exploitation of inuline crops in nutrition of people.  In Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe : zborník recenzovaných príspevkov z XII. ročníka medzinárodného vedeckého seminára, 5. december 2008, Nitra, Slovenská republika. Nitra : SPU. (2008), p. 346--349. ISBN 978-80-552-0151-1. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2009/zborniky/012_09/s-vl/horvat.pdf.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2008Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.