Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marianna Schwarzová, PhD.
Identifikačné číslo: 886
Univerzitný e-mail: marianna.schwarzova [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.A high-energy diet stimulates development of diabetes mellitus in spontaneous diabetic rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Bovdišová, Ivana -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová, M. Prnová -- Švík, Karol -- Slovák, Lukáš -- Lóry, Viktoria -- Zorad, Štefan
A high-energy diet stimulates development of diabetes mellitus in spontaneous diabetic rats.  In Endocrinology & Diabetes Research. Londýn SciTechnol, 2018 : 4, (2018), s. 29. URL: http://dx.doi.org/10.4172/2470-7570-C2-012.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
2.Analýza vybraných kritických kontrolných bodov vo výžive, životnom štýle a telesnej stavbe u dospelých žien vo vzťahu k civilizačnej morbidite = Analysis of selected critical control points in nutrition, life style and body structure in adult females in relation to civilization morbidity
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Daniška, Jaroslav
Analýza vybraných kritických kontrolných bodov vo výžive, životnom štýle a telesnej stavbe u dospelých žien vo vzťahu k civilizačnej morbidite = Analysis of selected critical control points in nutrition, life style and body structure in adult females in relation to civilization morbidity. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 83--93. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
3.Development of Diabetes mellitus in zucker diabetic fatty rats fed by high-energy diet
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová Prnová, Marta -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Lukáš -- Kisska, Peter -- Lóry, Viktoria -- Zorad, Štefan
Development of Diabetes mellitus in zucker diabetic fatty rats fed by high-energy diet. In Slovak journal of animal science. 51, 4 (2018), s. 173--174. ISSN 1337-9984.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
4.Kumulácia rizikového správania z hľadiska metabolickej morbidity u dospelých žien: Cumulation of risk behavior in regard to the metabolic morbidity in adult females
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Daniška, Jaroslav
Kumulácia rizikového správania z hľadiska metabolickej morbidity u dospelých žien: Cumulation of risk behavior in regard to the metabolic morbidity in adult females.  In Výživa - človek - zdravie 2018: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 185--194.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
5.Lipoproteínový profil, aterogénne a neaterogénne frakcie - kazuistiky dvoch vybraných žien s dyslipidémiou: Lipoprotein profile, atherogenic and nonatherogenic fractions - case reports of two selected females with dyslipidemia
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Blažíček, Pavel
Lipoproteínový profil, aterogénne a neaterogénne frakcie - kazuistiky dvoch vybraných žien s dyslipidémiou: Lipoprotein profile, atherogenic and nonatherogenic fractions - case reports of two selected females with dyslipidemia.  In Výživa - človek - zdravie 2018: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 157--172.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
6.Mäso a cereálie a výrobky z nich v stravovaní jednotlivcov mladšieho dospelého veku verzus školského veku a ich telesná kompozícia: Meat and cereal and food products in dietary intake of individuals of youger adult age versus school age and their body composition
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Mäso a cereálie a výrobky z nich v stravovaní jednotlivcov mladšieho dospelého veku verzus školského veku a ich telesná kompozícia: Meat and cereal and food products in dietary intake of individuals of youger adult age versus school age and their body composition.  In Výživa - človek - zdravie 2018: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 12--20.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
7.Potravinové preferencie mäsa, mäsových výrobkov a rýb v gravidite v komparácii s prekoncepčným obdobím = Food preferences of meat, meat products, and fish in pregnancy in comparison with preconception period
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Cabadajová, Mária -- Juríková, Tünde
Potravinové preferencie mäsa, mäsových výrobkov a rýb v gravidite v komparácii s prekoncepčným obdobím = Food preferences of meat, meat products, and fish in pregnancy in comparison with preconception period. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 70--82. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
8.Seniori a stravovacie návyky z aspektu konzumu vybraných potravín rastlinného pôvodu = Seniors and eating habits in regard to consumption of selected foodstuffs of plant origin
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Búzková, Lenka -- Juríková, Tünde
Seniori a stravovacie návyky z aspektu konzumu vybraných potravín rastlinného pôvodu = Seniors and eating habits in regard to consumption of selected foodstuffs of plant origin. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 319--333. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
9.Seniori a stravovacie zvyklosti z aspektu konzumu vybraných potravín živočíšneho pôvodu: Seniors and eating habits in regard to consumption of selected animal origin foods
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Búzková, Lenka -- Juríková, Tünde
Seniori a stravovacie zvyklosti z aspektu konzumu vybraných potravín živočíšneho pôvodu: Seniors and eating habits in regard to consumption of selected animal origin foods.  In Výživa - človek - zdravie 2018: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 21--32.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
10.Stravovací režim a nedostatky v stravovaní jedincov dospelého veku verzus školského veku a ich telesná kompozícia = Eating regime and dietary intake failures in individuals of adult age versus school age and their body composition
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína
Stravovací režim a nedostatky v stravovaní jedincov dospelého veku verzus školského veku a ich telesná kompozícia = Eating regime and dietary intake failures in individuals of adult age versus school age and their body composition. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 334--348. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
11.The effects of flavonoids present in bee bread on dyslipidemia of spontaneous diabetic rats
Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová, M. Prnová -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Leopold -- Brindza, Jan -- Lóry, V. -- Zorad, Štefan -- Kišška, Peter -- Capcarová, Marcela
The effects of flavonoids present in bee bread on dyslipidemia of spontaneous diabetic rats.  In Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc..: zborník z vedeckej konferencie 20.september 2018, Nitra. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 35. ISBN 978-80-552-1881-6.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
12.The effects of 12-week progressive strength training on strength, functional capacity, metabolic biomarkers, and serum hormone concentrations in healthy older women: morning versus evening training
Krčmárová, Bohumila -- Krčmár, Matúš -- Schwarzová, Marianna -- Chlebo, Peter -- Chlebová, Zuzana -- Židek, Radoslav -- Kolesárová, Adriana -- Tokárová, Katarína -- Kováčiková, Eva -- Walker, Simon
The effects of 12-week progressive strength training on strength, functional capacity, metabolic biomarkers, and serum hormone concentrations in healthy older women: morning versus evening training. In Chronobiology International. 35, 11 (2018), s. 1490--1502. ISSN 0742-0528.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
13.The high-energy diet affecting development of diabetes symptoms in Zucker diabetic fatty rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová, M. Prnová -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Lukáš -- Bovdišová, Ivana -- Toman, Róbert -- Lóry, Viktoria -- Zorad, Štefan
The high-energy diet affecting development of diabetes symptoms in Zucker diabetic fatty rats. In Biologia. 73, 7 (2018), s. 659--671. ISSN 0006-3088.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
14.Účinky pergy na diabetickú dyslipidémiu ZDF potkanov = The effect of perga on diabetic dyslipidémia ZDF potkanov
Kalafová, Anna -- Miklošová, Adriana -- Berechazyová, Mária -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová Prnová, Marta -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Lukáš -- Bovdišová, Ivana -- Brindza, Jan -- Lóry, Viktoria -- Zorad, Štefan -- Kišška, Peter -- Capcarová, Marcela
Účinky pergy na diabetickú dyslipidémiu ZDF potkanov = The effect of perga on diabetic dyslipidémia ZDF potkanov. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 190--195. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
15.Utilization of bee bread in the modulation of an internal milieu of zdf rats
Kišška, Peter -- Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová Prnová, Marta -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Lukáš -- Lóry, Viktoria -- Zorad, Štefan -- Brindza, Jan -- Capcarová, Marcela
Utilization of bee bread in the modulation of an internal milieu of zdf rats. In Slovak journal of animal science. 51, 2 (2018), s. 186. ISSN 1337-9984.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
16.Vybrané aspekty stravovacích a životných návykov u gravidných žien a komparácia s prekoncepčným obdobím: Selected aspects on nutrition and life habits in pregnant females and comparison with preconception period
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Cabadajová, Mária -- Juríková, Tünde
Vybrané aspekty stravovacích a životných návykov u gravidných žien a komparácia s prekoncepčným obdobím: Selected aspects on nutrition and life habits in pregnant females and comparison with preconception period.  In Výživa - človek - zdravie 2018: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 173--184.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.