Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Jana Mrázová, PhD.
Identifikačné číslo: 891
Univerzitný e-mail: jana.mrazova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     
     
Výučba     
Projekty
     
Publikácie     Vedené práce
     

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2010
31.12.2011
2
 Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácieVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2014
31.12.2016
3
 Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení
K. Fatrcová ŠramkováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
4
 Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesuM. GažarováGranty nadácií
riešiteľ
01.09.2018
30.11.2019
5KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.201931.12.2021
6
 Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2010
31.12.2011
7
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
26.04.2013
31.12.2016
8
 Vidiecka univerzita tretieho veku
OP Ľudské zdroje
lektor
19.08.2013
31.07.2015
9 Vplyv lipidov bravčového mäsa a tuku pôvodných genotypov mangalica a hybridov mäsového typu ošípaných na zdravotný stav probandov.J. Mrázová
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
29.04.201631.12.2019
10
 Využitie moderných edukačných prostriedkov vo výučbe predmetov zaoberajúcich sa analýzou a hodnotením potravinových zdrojovM. HabánováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2016
20.12.2016

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý