Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Jana Mrázová, PhD.
Identifikačné číslo: 891
Univerzitný e-mail: jana.mrazova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Analysis of dietary habits in relation to body mass index in patients with cardiovascular diseases: Analýza stravovacích návykov vo vzťahu k indexu telesnej hmotnosti u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami
Holovičová, Mária -- Kopčeková, Jana -- Habánová, Marta -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana -- Mečiarová, Lucia
Analysis of dietary habits in relation to body mass index in patients with cardiovascular diseases: Analýza stravovacích návykov vo vzťahu k indexu telesnej hmotnosti u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 77--83. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
2.Consumption of different types of bakery products and its effect on visceral fat area in healthy population
Gažarová, Martina -- Lenártová, Petra -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Holovičová, Mária -- Chlebová, Zuzana -- Wyka, Joanna
Consumption of different types of bakery products and its effect on visceral fat area in healthy population. In Roczniki państwowego zakładu higieny. 69, 4 (2018), s. 353--362. ISSN 0035-7715.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
3.Evaluation of the gluten-free products consumption in relation to hypertension as risk factor for cardiovascular disease
Kolesárová, Anna -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Zeleňáková, Lucia
Evaluation of the gluten-free products consumption in relation to hypertension as risk factor for cardiovascular disease. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 3 (2018), s. 920--924. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
4.Charakteristika sledovaných druhov červeného vína rôznej odrody a technológie výroby z hľadiska obsahu antioxidačne pôsobiacich látok a ich antiradikálovej aktivity
Gažarová, Martina -- Krivosudská, Eleonóra -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana
Charakteristika sledovaných druhov červeného vína rôznej odrody a technológie výroby z hľadiska obsahu antioxidačne pôsobiacich látok a ich antiradikálovej aktivity.  In Záhradníctvo 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 71--81. ISBN 978-80-552-1901-1.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
5.Konzumácia mäsa a jeho vplyv na lipidový profil u pacientov s infarktom myokardu
Kopčeková, Jana -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana -- Kolesárová, Anna -- Habánová, Marta -- Vozárová, Denisa
Konzumácia mäsa a jeho vplyv na lipidový profil u pacientov s infarktom myokardu.  In Hygiena a technologie potravin – XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2018), s. 200--206. ISBN 978-80-7305-808-1.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
6.Konzumácia ovocia a zeleniny a ich vplyv na lipidovo-glukózový profil u pacientov s infarktom myokardu
Vozárová, Denisa -- Kopčeková, Jana -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana
Konzumácia ovocia a zeleniny a ich vplyv na lipidovo-glukózový profil u pacientov s infarktom myokardu.  In Záhradníctvo 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 319--328. ISBN 978-80-552-1901-1.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
7.Konzumácia sladkostí a fast-food výrobkov a ich vplyv na lipidový profil u pacientov s infarktom myokardu: Consumption of the sweets and fast-food products and theirs impact on lipid profile in patients with infarct myocard
Vozárová, Denisa -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Kolesárová, Anna -- Habánová, Marta
Konzumácia sladkostí a fast-food výrobkov a ich vplyv na lipidový profil u pacientov s infarktom myokardu: Consumption of the sweets and fast-food products and theirs impact on lipid profile in patients with infarct myocard.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 208--212. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
8.Monitoring rizikových faktorov u pacientov hospitalizovaných v kardiocentre Nitra: Monitoring the risk factors of patients hospitalized in cardiocenter Nitra
Mrázová, Jana -- Pospišilová, Slavomíra -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Habánová, Marta
Monitoring rizikových faktorov u pacientov hospitalizovaných v kardiocentre Nitra: Monitoring the risk factors of patients hospitalized in cardiocenter Nitra.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 138--143. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
9.Plánovitosť, nutričné správanie a hmotnostné zmeny žien v období gravidity: Pregnancy planning, nutritional behavior and weight changes in women during pregnancy
Gažarová, Martina -- Vinczeová, Emese -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Krivosudská, Eleonóra -- Habánová, Marta
Plánovitosť, nutričné správanie a hmotnostné zmeny žien v období gravidity: Pregnancy planning, nutritional behavior and weight changes in women during pregnancy.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 51--60. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
10.Porovnanie príjmu ovocia a zeleniny u seniorov
Mrázová, Jana -- Kolesárová, Anna -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Mihaliková, Karin
Porovnanie príjmu ovocia a zeleniny u seniorov.  In Záhradníctvo 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 329--334. ISBN 978-80-552-1901-1.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
11.Racionalizácia životosprávy pacientov s diabetes mellitus 2. typu: Rationalization lifestyle of the patients with Diabete mellitus type 2
Mrázová, Jana -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Lenártová, Petra -- Kľuchtiaková, Adriana
Racionalizácia životosprávy pacientov s diabetes mellitus 2. typu: Rationalization lifestyle of the patients with Diabete mellitus type 2.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 131--137. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
12.Sója - hodnotenie vybraných parametrov kvality = Soya - evaluation of selected quality parameters
Kolesárová, Anna -- Zeleňáková, Lucia -- Gažarová, Martina -- Gálik, Branislav -- Mrázová, Jana -- Kopčeková, Jana -- Hudecová, Dominika
Sója - hodnotenie vybraných parametrov kvality = Soya - evaluation of selected quality parameters. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 209--217. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
13.Spotreba bezlepkových výrobkov na Slovensku: Consumption of gluten-free products in Slovakia
Kolesárová, Anna -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana -- Zeleňáková, Lucia -- Ivánková, Lucia
Spotreba bezlepkových výrobkov na Slovensku: Consumption of gluten-free products in Slovakia.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 98--104. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
14.Spotreba dopekaných mrazených výrobkov na Slovensku: Consumption of frozen bakery products in Slovakia
Kolesárová, Anna -- Zeleňáková, Lucia -- Gažarová, Martina -- Mareček, Ján -- Mrázová, Jana -- Kopčeková, Jana -- Iváková, Miroslava
Spotreba dopekaných mrazených výrobkov na Slovensku: Consumption of frozen bakery products in Slovakia.  In Hygiena a technologie potravin – XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2018), s. 195--199. ISBN 978-80-7305-808-1.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
15.The effect of the regular consumption of lard from fats of crossbreed mangalitsa and breed of meat type pig on the lipid profile of consumers
Mrázová, Jana -- Bučko, Ondřej -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Kolesárová, Anna -- Chlebo, Peter
The effect of the regular consumption of lard from fats of crossbreed mangalitsa and breed of meat type pig on the lipid profile of consumers. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), s. 644--649. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
16.Vplyv konzumácie pekárskych výrobkov bez obsahu lepku na koncentrácie sodíka v krvi probandov: The effect of gluten-free bakery products consumption on blood sodium levels in probands
Gažarová, Martina -- Chlebo, Peter -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana
Vplyv konzumácie pekárskych výrobkov bez obsahu lepku na koncentrácie sodíka v krvi probandov: The effect of gluten-free bakery products consumption on blood sodium levels in probands.  In Hygiena a technologie potravin – XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2018), s. 148--206. ISBN 978-80-7305-808-1.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
17.Vplyv konzumácie pekárskych výrobkov bez obsahu lepku na vybrané parametre nutričného a zdravotného stavu probantov
Gažarová, Martina -- Chlebo, Peter -- Kopčeková, Jana -- Lenártová, Petra -- Mrázová, Jana -- Kolesárová, Anna
Vplyv konzumácie pekárskych výrobkov bez obsahu lepku na vybrané parametre nutričného a zdravotného stavu probantov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 120 s. ISBN 978-80-552-1898-4.
AABVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Podrobnosti
18.Vplyv pravidelnej konzumácie bravčovej masti na lipidový profil probantov = The effect of consumption of lard on the lipid profile of probands
Mrázová, Jana -- Gažarová, Martina -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Šišková, Katarína
Vplyv pravidelnej konzumácie bravčovej masti na lipidový profil probantov = The effect of consumption of lard on the lipid profile of probands. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 264--270. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
19.Zhodnotenie bieleho vína z hľadiska obsahu antioxidačne pôsobiacich látok a ich antiradikálovej aktivity = Evaluation of white wine in terms of the content of antioxidant substances and their antiradical activity
Gažarová, Martina -- Chlebo, Peter -- Mrázová, Jana -- Kopčeková, Jana -- Kolesárová, Anna
Zhodnotenie bieleho vína z hľadiska obsahu antioxidačne pôsobiacich látok a ich antiradikálovej aktivity = Evaluation of white wine in terms of the content of antioxidant substances and their antiradical activity. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 118--127. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
20.Zhodnotenie konzumácie pekárskych výrobkov vo vzťahu k telesnému zloženiu: Assessment of bakery products consumption in relation to body composition
Gažarová, Martina -- Pekárik, Šimon -- Kolesárová, Anna -- Mrázová, Jana -- Mečiarová, Lucia -- Chlebová, Zuzana -- Holovičová, Mária
Zhodnotenie konzumácie pekárskych výrobkov vo vzťahu k telesnému zloženiu: Assessment of bakery products consumption in relation to body composition.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 39--50. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
21.Zmeny koncentrácie sodíka v krvi probandov vplyvom konzumácie celozrnných pekárskych produktov: Changes in sodium concentration in blood samples due to the consumption of whole-grain bakery products
Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana -- Kolesárová, Anna -- Chlebo, Peter -- Kopčeková, Jana -- Lenártová, Petra -- Bihariová, Lea -- Mečiarová, Lucia
Zmeny koncentrácie sodíka v krvi probandov vplyvom konzumácie celozrnných pekárskych produktov: Changes in sodium concentration in blood samples due to the consumption of whole-grain bakery products.  In Hygiena a technologie potravin – XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2018), s. 142--147. ISBN 978-80-7305-808-1.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.