Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Jana Mrázová, PhD.
Identifikačné číslo: 891
Univerzitný e-mail: jana.mrazova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GAŽAROVÁ, M. -- CHLEBO, P. -- MRÁZOVÁ, J. -- KOPČEKOVÁ, J. -- KOLESÁROVÁ, A. Zhodnotenie bieleho vína z hľadiska obsahu antioxidačne pôsobiacich látok a ich antiradikálovej aktivity = Evaluation of white wine in terms of the content of antioxidant substances and their antiradical activity. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 118--127. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).

Originálny názov: Zhodnotenie bieleho vína z hľadiska obsahu antioxidačne pôsobiacich látok a ich antiradikálovej aktivity = Evaluation of white wine in terms of the content of antioxidant substances and their antiradical activity
Anglický názov: Evaluation of white wine in terms of the content of antioxidant substances and their antiradical activity
Autor: Ing. Martina Gažarová, PhD. (20%)
MUDr. Peter Chlebo, PhD. (20%)
RNDr. Jana Mrázová, PhD. (20%)
Ing. Jana Kopčeková, PhD. (20%)
Ing. Anna Kolesárová, PhD. (20%)
Pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra výživy ľudí
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 118
Do strany: 127
Počet strán: 10
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: resveratrol, antioxidačná aktivita, fenoly, antiradikálová aktivita, biele vína
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martina Gažarová, PhD.
Posledná zmena: 23.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).

Originálny názov: Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra
Anglický názov:
Editor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. (50%)
Gabriela Zelinková (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-1921-9 (brož.)
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2018
Posledná zmena: 23.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)