Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Viola Psotová
Identification number: 960
University e-mail: 960 [at] is.uniag.sk
 
Administration - Dean's Office of the FEM (FEM) - terminated

Contacts     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Formovanie sociálnej skupiny samostatne hospodáriacich roľníkov v procese transformácie poľnohospodárstva v okrese Nitra: výskumná správa
Kučírková, Drahomíra -- Barát, Pavol -- Macák, Viliam -- Manda, Vladimír -- Porubčan, Peter -- Wolfová, Daniela -- Moravčíková, Danka -- Psotová, Viola -- Fašková, Eva
Formovanie sociálnej skupiny samostatne hospodáriacich roľníkov v procese transformácie poľnohospodárstva v okrese Nitra: výskumná správa. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1996. 33 p.
AGI
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách1996Details
2.
Vplyv agrárnej politiky SR na zmeny sociálneho správania obyvateľstva: výskumná správa
Kučírková, Drahomíra -- Manda, Vladimír -- Barát, Pavol -- Macák, Viliam -- Wolfová, Daniela -- Matúška, Imrich -- Psotová, Viola -- Fašková, Eva -- Bednárová, Jarmila
Vplyv agrárnej politiky SR na zmeny sociálneho správania obyvateľstva: výskumná správa. Nitra : VŠP, 1994. 30 p.
AGI
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
1994
Details
3.
Vplyv agrárnej politiky SR na zmeny sociálneho správania obyvateľstva: výskumná správa
Kučírková, Drahomíra -- Manda, Vladimír -- Porubčan, Peter -- Barát, Pavol -- Macák, Viliam -- Wolfová, Daniela -- Psotová, Viola -- Fašková, Eva
Vplyv agrárnej politiky SR na zmeny sociálneho správania obyvateľstva: výskumná správa. Nitra : VŠP, 1995. 30 p.
AGI
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
1995
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.