Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Viola Psotová
Identification number: 960
University e-mail: 960 [at] is.uniag.sk
 
Dekanát - centrum - Dean's Office of the FEM (FEM) - terminated

Contacts     Publications     

The following list contains all information available to the publication.

KUČÍRKOVÁ, D. -- MANDA, V. -- PORUBČAN, P. -- BARÁT, P. -- MACÁK, V. -- WOLFOVÁ, D. -- PSOTOVÁ, V. -- FAŠKOVÁ, E. Vplyv agrárnej politiky SR na zmeny sociálneho správania obyvateľstva: výskumná správa. Nitra : VŠP, 1995. 30 p.

Original name: Vplyv agrárnej politiky SR na zmeny sociálneho správania obyvateľstva: výskumná správa
English name:
Written by (author): Drahomíra Kučírková, prom. fil., CSc.
Vladimír Manda
PhDr. Peter Porubčan, CSc.
PhDr. Pavol Barát
Viliam Macák
Ing. PhDr. Daniela Wolfová
PhDr. Viola Psotová
Eva Fašková
Department: Department of Social Science
Kind of publication: výskumná správa
ISBN:
Publisher: VŠP
Place of publishing: Nitra
Country: Slovak Republic
Year of publication: 1995
Number of pages: 30
Original language: Slovak
Publication category: AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Key words: slovak: roľníci súkromní, politika agrárna, správanie sociálne, sociológia, Slovensko, obyvateľstvo
Year of submission: 1995
 
Entry made by: Drahomíra Kučírková, prom. fil., CSc.
Last change: 10/16/2015 10:00 (Data import from library)