Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Viola Psotová
Identification number: 960
University e-mail: 960 [at] is.uniag.sk
 
Administration - Dean's Office of the FEM (FEM) - terminated

Contacts     
Publications
     

The following list contains all information available to the publication.

KUČÍRKOVÁ, D. -- BARÁT, P. -- MACÁK, V. -- MANDA, V. -- PORUBČAN, P. -- WOLFOVÁ, D. -- MORAVČÍKOVÁ, D. -- PSOTOVÁ, V. -- FAŠKOVÁ, E. Formovanie sociálnej skupiny samostatne hospodáriacich roľníkov v procese transformácie poľnohospodárstva v okrese Nitra: výskumná správa. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1996. 33 p.

Original name: Formovanie sociálnej skupiny samostatne hospodáriacich roľníkov v procese transformácie poľnohospodárstva v okrese Nitra: výskumná správa
English name:
Written by (author):
Drahomíra Kučírková, prom. fil., CSc.
PhDr. Pavol Barát
Viliam Macák
Vladimír Manda
PhDr. Peter Porubčan, CSc.
Ing. PhDr. Daniela Wolfová
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
PhDr. Viola Psotová
Eva Fašková
Department:
Department of Social Science
Kind of publication: výskumná správa
ISBN:
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing:
Nitra
Country:
Slovak Republic
Year of publication:
1996
Number of pages:
33
Original language: Slovak
Publication category: AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Key words:
slovak: roľníci súkromní, transformácia, demografia, výskum, sociológia, domácnosti, poľnohospodárstvo, príjmy, okres Nitra
Year of submission:
1996
 
Entry made by: Drahomíra Kučírková, prom. fil., CSc.
Last change:
10/16/2015 10:01 (Data import from library)