Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubica Šemeláková
Identification number: 961
 

Contacts     Projects     
Publications
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.Univerzitné informačné systémy
Šemeláková, Ľubica
UNINFOS 2019: (Univerzitné informačné systémy) : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie, 6.-8. november 2019, Nitra. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 40 p. ISBN 978-80-552-2078-9.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.