Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Identifikačné číslo: 1187
Univerzitný e-mail: timea.zatkova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)

Kontakty     Výučba                    Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tímea Bekéniová
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov ako predpoklad zvyšovania ľudského kapitálu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Černáková
Globálne rozvojové vzdelávanie a jeho význam pre uplatnenie sa odborníkov v podmienkach globalizovaného trhu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Petra Denková
Podnikateľské vzdelávanie ako predpoklad začiatku úspešného podnikania a edukačné potreby mladých podnikateľov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrícia Hercegová
Syndróm vyhorenia a faktory podmieňujúce jeho vznik u manažérov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Kičová
Manažment školy a možnosti zvyšovania efektívnosti riadiacich procesov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Peter Pastierovič
Klíma na pracovisku ako jeden z faktorov zvyšovania pracovnej výkonnosti
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Stanková
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov ako predpoklad rozvoja ľudského kapitálu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Hörik
Podnikateľské kompetencie a edukačné potreby mladých podnikateľov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Monika Uhnáková
Systém podnikového vzdelávania vybraného podniku a možnosti jeho optimalizácie
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Manuela Kajanová
Podnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancov
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná