Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty     Publikácie
     
Orgány     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Dzurko
Zhodnotenie environmentálnych aspektov technologicko-technickej modernizácie vo vybraných chovoch zvierat
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: MVDr. Zuzana Palkovičová, PhD.
Hodnotenie tvorby emisií amoniaku a skleníkových plynov z ustajnení ošípaných
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Peter Veres
Technologicko-technická modernizácia objektov pre chov hovädzieho dobytka pri podpore operačnými programami EÚ.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Viktor Hanák
Najnovšie systémy kŕmenia ošípaných u nás a v zahraničí
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miloš Martiška
Technická analýza kvality procesu dojenia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Vitek
Technologické systémy spracovania mlieka
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniela Kadlecová
Využitie najlepších dostupných techník pri technologicko-technickej modernizácii vo vybraných chovoch zvierat.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Drahomíra Karasová
Zhodnotenie vybratej technológie na spracovanie a využitie odpadov.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Nógliová
Zhodnotenie zvozu a skladovania odpadov vo vybranom regióne Slovenska.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Boris Renáč
Zhodnotenie vybratého technologického zariadenia čistiarní odpadových vôd.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Rumanovský
Emisie škodlivých plynov vo vybratom chove ošípaných
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Švecová
Technické a technologické zabezpečenie platnej legislatívy pri využití odpadov.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Pintér
Najnovšie systémy kŕmenia hovädzieho dobytka u nás a v zahraničí
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Korgová
Plnoautomatizované (robotizované) systémy dojenia kráv a ich uplatnenie na Slovensku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Šranková
Zhodnotenie technologických systémov odpratávania a ďalšieho využitia exkrementov vo vybratom chove na Slovensku
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Jozef Jurgovský
Analýza stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Tomáš Latka
Technologické systémy v tradičných a alternatívnych chovoch hydiny
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Roman Marek
Analýza stavu techniky na farmách pre chov ošípaných vo vybratom regióne Slovenska
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miloš Martiška
Analýza kvality dojenia spracovaním elektronicky získaných informácií
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eduard Obert
Zhodnotenie technologických systémov kŕmenia hovädzieho dobytka vo vybratom chove
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Kozaňák
Zhodnotenie práce plnoautomatizovaného systému dojenia kráv
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jana Mrvová
Zhodnotenie technologických systémov kŕmenia ošípaných vo vybratom chove
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Koprda
Olejnaté plodiny v bioenergetike
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Ana Hauliková
Technické nástroje hodnotenia kvality pohody zvierat
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Korgová
Podmienky uplatnenia plnoautomatizovaných (robotizovaných) systémov dojenia kráv
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Pintér
Zhodnotenie vybratých kŕmnych systémov pre chov hovädzieho dobytka
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matej Vitek
Zhodnotenie vybratých technologických systémov spracovania mlieka
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Marek Vicena
Získavanie bioplynu v čističkách odpadových vôd
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Moravčík
Návrh solárnej nabíjačky pre elektrický automobil
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ondrej Greguš
Analýza stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne Slovenska
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Marek Moravčík
Návrh modifikácie konvenčného športového vozidla na elektrický pohon
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Jozef Jurgovský
Návrh na modernizáciu fariem pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne Slovenska
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Martin Meluš
Zhodnotenie biotechnickej kotroly dojacieho zariadenia vo vybratom chove
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Martin Pšenka, PhD.
Analýza hluku v chove hovädzieho dobytka pri rôznom technologickom riešení dojacích zariadení
september 2017
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Andrej Belianský
Analýza techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne Slovenska
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matúš Borecký
Inovácie v technológiách pre chov zvierat a ich využitie v marketingu predaja
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Meluš
Zhodnotenie biotechnickej kontroly dojacieho zariadenia vo vybranom chove
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Michal Križan
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektora
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Ana Hauliková
Vplyv vetracích systémov na mikroklimatické parametre objektov pre chov dojníc
september 2022
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná