Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 

     
     
Projekty     Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Klučár
Metódy odsírenia bioplynu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Patrik Machalec
Ekonomická efektívnosť bioplynového zariadenia
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Ágh
Efektivita využitia láskavca ako kosubstrátu pri výrobe bioplynu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Stanislav Čársky
Verifikácia výdatnosti vstupného substrátu pre produkciu bioplynu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Ulrich
Experimentálne zariadenia na výrobu bioplynu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Fürstenzeller
Kofermentácia biologických odpadov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juraj Kozolka
Možnosti šetrenia energií v praxi
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Križan
Návrh experimentálneho zariadenia na predprípravu biomasy
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Boris Šemnicer
Biologické metódy odsírovania bioplynu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Červený
Adsorbčné filtrovanie bioplynu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Norbert Ferenczi
Výroba biometánu a jeho aplikačné možnosti
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Botková
Možnosti využitia biomasy vo vybranom regióne SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Ftáček
Metódy odstraňovania kysličníka uhličitého z bioplynu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Gosť
Kofermentácia ako možnosť zvýšenia efektívnosti bioplynového zariadenia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Horňák
Premena energie na teplo pomocou tepelných čerpadiel
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Barbora Klincová
Prevádzkové overovanie substrátu pre bioplynovú stanicu na báze glycerínu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Kováč
Biometán efektívny energonosič
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jan Mészáros
Aplikačné možnosti bioplynu ako efektívneho nosiča energie
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Panák
Význam predprípravy biomasy pred fermentáciou
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Solár
Molekulové sitá pri čistení bioplynu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dalibor Ščevlík
Štúdia možností využívania obnoviteľných zdrojov energie na vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomír Turčan
Možnosti nahradzovania v súčasnosti využívaných energetických zdrojov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lukáš Košík, PhD.
Verifikácia metód zvyšovania obsahu metánu v bioplyne
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Andrej Jakubík
Hodnotenie kogeneračných jednotiek z hľadiska bezpečnosti
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Križan
Výskum výdatnosti láskavca pri produkcii bioplynu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Tomáš Sovič
Výroba bioplynu suchou fermentáciou z biologicky rozložiteľných odpadov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Boris Šemnicer
Návrh experimentálneho zariadenia na splyňovanie biomasy
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Valkovič
Výskum metód zvyšovania energetickej hodnoty bioplynu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Valkovič
Verifikácia fyzikálno-chemickej metódy odsírenia bioplynu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michal Zaujec
Možnosti energetického zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ján Blaho
Porovnanie mokrej a suchej fermentácie biomasy
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Jozef Tulipán, PhD.
Výskum metód úprav bioplynu pred komprimovaním
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Štefan Jančo, PhD.
Výskum využitia molekulových sít pri úprave bioplynu
august 2013
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Pavol Buchta
Aplikácia biometánu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Dušan Kollár
Vodík a jeho využitie ako náhradný zdroj energie
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Marián Fodora, PhD.
Verifikácia efektu čistenia bioplynu na fyzikálno-chemickom princípe
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Peter Rusňák, PhD.
Výskum aplikačných možností bioplynu ako alternatívnej pohonnej hmoty
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Fábryová
Výskum výťažnosti bioplynu z mikrorias
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Mgr. Marek Pucher
Výskum využitia biologicky rozložiteľných odpadov pre výrobu bioplynu
september 2018
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Mgr. Natalia Glowacka, PhD.
Verifikácia pestovania a energetickej konverzie mikro rias
september 2018
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrián Záhumenský
Výskum možností využitia mikro rias na produkciu bioplynu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Denis Fodor
Využitie programu rozvoja vidieka SR vo vybraných obciach okresu Veľký Krtíš za obdobie rokov 2014 – 2018
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Lenka Beláková
Verifikácia vhodnosti vybraných druhov rýchlorastúcich drevín na energetické účely aplikovaním termochemickej konverzie
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Katarína Mazúrová
Energetická efektívnosť vybraného stavebného objektu.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Mária Štipčáková
Uplatnenie princípov energetickej efektívnosti vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Katarína Mazúrová
Energetická efektívnosť vybraného stavebného objektu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Mária Štipčáková
Uplatnenie princípov energetickej efektívnosti vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná