Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)

Kontakty
     
                    Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Domanová, PhD.
Parametre vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Šaturová
Návrh pedotransferových funkcií pre povodie rieky Hron
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Skladan
Analýza vegetačnej a drenážnej vrstvy vybraných športových trávnikov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Daniela Šnajderová
Určenie pedotransferových funkcií pôd Podunajskej pahorkatiny
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Domanová, PhD.
Návrh vegetačnej a drenážnej vrstvy športového trávnika
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Katarína Jančová
Analýza metód nepriameho určovania hydrofyzikálnych charakteristík pôd
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Andrej Tárník, PhD.
PRIESTOROVÁ INTERPRETÁCIA VLHKOSTNÉHO REŽIMU PÔD V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Fertaľ
Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť a vývoj vegetačného indexu kukurice siatej
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lukáš Kováčik
Alternatívny návrh závlahy futbalového ihriska
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Patrik Mikuš
Závlaha umelého povrchu futbalového ihriska
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Kristína Minarovičová
Klimatická zmena jej príčiny a možné dopady
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lucia Toková
Metódy merania pôdnej vlhkosti
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Vacíková
Klimatická zmena jej príčiny a možné dopady
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Varga
Návrh informačného systému o hydrofyzikálnych charakteristikách pôd vytypovaného povodia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Roman Gregor
Analýza parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Žaneta Rišianová
Metódy merania pôdnej vlhkosti
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Maroš Sádovský
Analýza parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Jana Domanová, PhD.
Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne charakteristiky pôdy
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Miriam Jarošová, PhD.
Faktor sucha v integrovanom manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Dorota Domiterová
Vplyv orografického členenia územia na pedotransferové funkcie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dorota Domiterová
Vplyv orografického členenia územia na pedotransferové funkcie
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Bc. Kristína Johaniková
Metódy merania pôdnej vlhkosti
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Korabská
Vplyv aplikácie biouhlia na vybrané pôdne charakteristiky
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Toková
Analýza zmien pôdnej vlhkosti vplyvom aplikácie biouhlia
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Sádovský
Návrh parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy futbalového ihriska
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Korabská
Vplyv aplikácie biouhlia na hydraulickú vodivosť pôdy
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Varga
Aplikácia priestorových dát z informačného systému Hydrophysics.
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Tomáš Abel
Identifikácia historických lokalít so zvýšeným obsahom organického uhlíka
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Matúš Olejár
Vplyv veľkosti frakcii biouhlia na pôdne charakteristiky
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Lucia Toková
Vplyv diferencovaných dávok biouhlia na vodný režim poľnohospodársky využívanej pôdy
september 2021
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná