Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Domanová, PhD.
Parametre vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Šaturová
Návrh pedotransferových funkcií pre povodie rieky Hron
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Skladan
Analýza vegetačnej a drenážnej vrstvy vybraných športových trávnikov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Šnajderová
Určenie pedotransferových funkcií pôd Podunajskej pahorkatiny
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Domanová, PhD.
Návrh vegetačnej a drenážnej vrstvy športového trávnika
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Katarína Jančová
Analýza metód nepriameho určovania hydrofyzikálnych charakteristík pôd
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Andrej Tárník, PhD.
PRIESTOROVÁ INTERPRETÁCIA VLHKOSTNÉHO REŽIMU PÔD V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Fertaľ
Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť a vývoj vegetačného indexu kukurice siatej
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Kováčik
Alternatívny návrh závlahy futbalového ihriska
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Mikuš
Závlaha umelého povrchu futbalového ihriska
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Minarovičová
Klimatická zmena jej príčiny a možné dopady
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Toková
Metódy merania pôdnej vlhkosti
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Vacíková
Klimatická zmena jej príčiny a možné dopady
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Varga
Návrh informačného systému o hydrofyzikálnych charakteristikách pôd vytypovaného povodia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Roman Gregor
Analýza parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Žaneta Rišianová
Metódy merania pôdnej vlhkosti
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Maroš Sádovský
Analýza parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jana Domanová, PhD.
Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne charakteristiky pôdy
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Miriam Jarošová, PhD.
Faktor sucha v integrovanom manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Dorota Domiterová
Vplyv orografického členenia územia na pedotransferové funkcie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dorota Domiterová
Vplyv orografického členenia územia na pedotransferové funkcie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Kristína Johaniková
Metódy merania pôdnej vlhkosti
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Korabská
Vplyv aplikácie biouhlia na vybrané pôdne charakteristiky
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Toková
Analýza zmien pôdnej vlhkosti vplyvom aplikácie biouhlia
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Sádovský
Návrh parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy futbalového ihriska
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Korabská
Vplyv aplikácie biouhlia na hydraulickú vodivosť pôdy
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Varga
Aplikácia priestorových dát z informačného systému Hydrophysics.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Tomáš Abel
Identifikácia historických lokalít so zvýšeným obsahom organického uhlíka
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Matúš Olejár
Vplyv veľkosti frakcii biouhlia na pôdne charakteristiky
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Lucia Toková
Vplyv diferencovaných dávok biouhlia na vodný režim poľnohospodársky využívanej pôdy
september 2021Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná