Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Irena Felixová
Identifikačné číslo: 1621
Univerzitný e-mail: irena.felixova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)

               
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Hromadová
Spoločenská zodpovednosť, význam a uplatnenie jej princípov vo vybranej obchodnej firme
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Zelenaj
Kvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislav Bača
Porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Patrik Mego
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Odvarková
Vplyv reklamy na mladú generáciu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Mego
Spotrebiteľské správanie na trhu s alkoholickými nápojmi
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Adam Nemčok
Zhodnotenie úrovne marketingovej komunikácie a propagácie podniku Elesko na internete a ich vplyv na spotrebitela.
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Lucia Pukáčová
Zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy uplatňovaním benchmarkingových prístupov
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Ľubomír Šiška
Možnosti zvyšovania úrovne vnímania podnikovej identity obchodnej spoločnosti
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Patrícia Tichá
Spoločensky zodpovedné podnikanie ako súčasť firemnej identity vybranej obchodnej spoločnosti
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Michal Čásar
Vplyv marketingových stratégií vybranej strednej školy na získavanie nových študentov
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná