Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identification number: 1561
University e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
Dean - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Contacts     Lesson     
     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jana Domanová, PhD.
Parametre vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov
May 2011
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Šaturová
Návrh pedotransferových funkcií pre povodie rieky Hron
May 2011
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Skladan
Analýza vegetačnej a drenážnej vrstvy vybraných športových trávnikov
May 2012Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Šnajderová
Určenie pedotransferových funkcií pôd Podunajskej pahorkatiny
May 2012
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Domanová, PhD.
Návrh vegetačnej a drenážnej vrstvy športového trávnika
May 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Katarína Jančová
Analýza metód nepriameho určovania hydrofyzikálnych charakteristík pôd
May 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Andrej Tárník, PhD.
PRIESTOROVÁ INTERPRETÁCIA VLHKOSTNÉHO REŽIMU PÔD V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE
August 2015
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Fertaľ
Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť a vývoj vegetačného indexu kukurice siatej
April 2016
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Kováčik
Alternatívny návrh závlahy futbalového ihriska
April 2016Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Mikuš
Závlaha umelého povrchu futbalového ihriska
April 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Kristína Minarovičová
Klimatická zmena jej príčiny a možné dopady
May 2016
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Toková
Metódy merania pôdnej vlhkosti
May 2016
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Vacíková
Klimatická zmena jej príčiny a možné dopady
May 2016Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Varga
Návrh informačného systému o hydrofyzikálnych charakteristikách pôd vytypovaného povodia
May 2016
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Roman Gregor
Analýza parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov
May 2016
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Žaneta Rišianová
Metódy merania pôdnej vlhkosti
May 2016
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Maroš Sádovský
Analýza parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov
May 2016
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jana Domanová, PhD.
Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne charakteristiky pôdy
May 2016
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Mgr. Miriam Jarošová, PhD.
Faktor sucha v integrovanom manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien
May 2016
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Dorota Domiterová
Vplyv orografického členenia územia na pedotransferové funkcie
May 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Dorota Domiterová
Vplyv orografického členenia územia na pedotransferové funkcie
May 2017
Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Bc. Kristína Johaniková
Metódy merania pôdnej vlhkosti
May 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Korabská
Vplyv aplikácie biouhlia na vybrané pôdne charakteristiky
May 2017
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Toková
Analýza zmien pôdnej vlhkosti vplyvom aplikácie biouhlia
April 2018
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Maroš Sádovský
Návrh parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy futbalového ihriska
April 2018
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Korabská
Vplyv aplikácie biouhlia na hydraulickú vodivosť pôdy
May 2019
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Varga
Aplikácia priestorových dát z informačného systému Hydrophysics.
May 2019
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Abel
Identifikácia historických lokalít so zvýšeným obsahom organického uhlíka
May 2020
Displaying the final thesis
29.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Matúš Olejár
Vplyv veľkosti frakcii biouhlia na pôdne charakteristiky
May 2021
Displaying the final thesis
30.
Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Lucia Toková
Vplyv diferencovaných dávok biouhlia na vodný režim poľnohospodársky využívanej pôdy
September 2021
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress