Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Bujdáková
Skúmanie materiálových tokov vo vybranom sklade
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adam Czaszko
Skladovanie rastlinných produktov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Samuel Demény
Využitie manipulátorov a priemyselných robotov v logistike
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Depešová
Riešenie skladového hospodárstva vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ján Ďuriš
Riadenie logistických nákladov vo vybranom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marianna Gyepesová
Riešenie skladového hospodárstva vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kevin Hajdu
Logistické technológie a ich vplyv na logistické náklady vo výrobnom podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Halás
Fyzikálne metódy regulácie zaburinenosti
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Branislav Hubočáni
Kvalitatívne ukazovatele spôsobu uskladnenia a manipulácie s vínom
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Richard Kanta
Aktívna a pasívna bezpečnosť automobilov
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Adrián Kotrus
Teória výpočtu prenosu tepelnej energie pri práci s termickou plečkou
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matúš Kuník
Návrh opatrení na racionalizáciu logistických nákladov vo vybranej firme
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Lastovica
Riešenie logistiky a materiálových tokov vo firme "Zovos-eko"
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Lukáč
Riešenie optimalizácie logistických nákladov vo vybranom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Martonka
Materiálové toky vo vybranom logistickom sklade
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marián Miškóci
Logistický model technologického procesu a jeho optimalizácia
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Róbert Moravčík
Racionalizácia a logistika vo vybranom podniku
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislav Mosnák
Porovnanie vybraných druhov vozíkov
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Popovič
Porovnanie dopravných vozíkov na základe ich exploatačných vlastností
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adrián Pračko
Znižovanie logistických nákladov v podniku pri zachovaní poskytovaných logistických služieb
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Práznovský
Porovnávacie parametre vysokozdvižných dopravných vozíkov
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Pročka
Racionalizácia vo vybranom logistickom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Sklenár
Materiálové toky a spôsoby ich skúmania
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavol Šoltés
Zisťovanie materiálového toku vo vybranom podniku
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Švecová
Návrh na optimalizáciu manipulácie s materiálom v skladovacom procese
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Erik Titko
Modely a simulácie v logistike
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Erik Titko
Modely a simulácie v logistike
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Boris Török
Nové technické prostriedky na reguláciu zaburinenosti
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tibor Tóth
Logistický audit
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Vojtek
Rozbor materiálového toku podľa trojuholníkovej metódy
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Záhorec
Optimalizácia materiálového toku vo vybranom podniku
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Karol Bartók
Porovnanie vybraných druhov dopravných vozíkov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Bíró
Porovnanie parametrov vybraných druhov čelných nakladačov
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Bujdáková
Optimalizácia logistických nákladov vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Czaszko
Návrh logistických opatrení na zefektívnenie prevádzky skladu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Gajdoš
Návrh racionalizácie manipulácie s materiálom vo vybranom sklade poľnohospodárskych produktov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Halás
Skúmanie efektívnosti termického ničenia burín pri zmene nastavenia technických parametrov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Ivan
Rozbor materiálových prúdov vo vybranom sklade
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Janega
Materiálové toky a ich zabezpečenie vo vybranej firme
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Jánošík
Porovnanie vybraných druhov motorov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dávid Kačmár
Porovnanie parametrov ručne vedených obkročných vysokozdvižných vozíkov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Kopilec
Riešenie logistiky vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Lastovica
Logistický audit vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Ligač
Porovnávacie parametre vysokozdvižných dopravných vozíkov
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Liška
Logistické opatrenia na zlepšenie pohybu materiálu vo vybranom podniku.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Lukáč
Návrh na zníženie logistických nákladov vo vybranom podniku pomocou skúmania materiálových tokov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Maťašovský
Návrh layoutov v logistike podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Matuška
Porovnanie vybraných druhov dopravných vozíkov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexander Milo
Aplikácia moderných logistických metód pri priestorovom usporiadaní pracoviska
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Róbert Moravčík
Návrh logistiky podniku „ZOVOS“ pri rozšírení výroby
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Nagy
Rozbor materiálových prúdov vo vybranom sklade
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Patrik Németh
Posúdenie vplyvu mobilnej techniky na utláčanie pôdy
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Obuch
Efektívnosť termickej regulácie zaburinenosti
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Páleník
Materiálové toky a ich zabezpečenie vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrián Pračko
Logistické plánovanie a jeho význam pre podnik
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Szabo
Návrh racionalizácie manipulácie s materiálom vo vybranom sklade poľnohospodárskych produktov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Pavol Šoltés
Návrh manipulačných systémov a prostriedkov v sklade výrobného podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Špitálsky
Logistika vo vybranom maloobchode
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Štefánik
Logistický audit a racionalizácia logistických nákladov vo vybranom podniku
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renáta Šuminová
Riešenie logistiky vo vybranom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Tóth
Optimalizácia dopravných nákladov vo vybranom podniku
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Trajteľ
Teória riadenia zásob a jej aplikácia pri riadení logistiky vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Vetrík
Modelovanie pohybu zásob v skladovom hospodárstve
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Vido
Efektívnosť termickej regulácie zaburinenosti
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Vojtek
Rozbor materiálového toku v podniku
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Žákovič
Porovnanie parametrov čelných nakladačov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná