Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     Výučba
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Hana Bujdáková
Skúmanie materiálových tokov vo vybranom sklade
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adam Czaszko
Skladovanie rastlinných produktov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Samuel Demény
Využitie manipulátorov a priemyselných robotov v logistike
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Depešová
Riešenie skladového hospodárstva vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Ján Ďuriš
Riadenie logistických nákladov vo vybranom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marianna Gyepesová
Riešenie skladového hospodárstva vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Kevin Hajdu
Logistické technológie a ich vplyv na logistické náklady vo výrobnom podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Halás
Fyzikálne metódy regulácie zaburinenosti
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Branislav Hubočáni
Kvalitatívne ukazovatele spôsobu uskladnenia a manipulácie s vínom
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Richard Kanta
Aktívna a pasívna bezpečnosť automobilov
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Adrián Kotrus
Teória výpočtu prenosu tepelnej energie pri práci s termickou plečkou
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matúš Kuník
Návrh opatrení na racionalizáciu logistických nákladov vo vybranej firme
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Lastovica
Riešenie logistiky a materiálových tokov vo firme "Zovos-eko"
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Andrej Lukáč
Riešenie optimalizácie logistických nákladov vo vybranom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Martonka
Materiálové toky vo vybranom logistickom sklade
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marián Miškóci
Logistický model technologického procesu a jeho optimalizácia
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Róbert Moravčík
Racionalizácia a logistika vo vybranom podniku
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Stanislav Mosnák
Porovnanie vybraných druhov vozíkov
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Popovič
Porovnanie dopravných vozíkov na základe ich exploatačných vlastností
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Adrián Pračko
Znižovanie logistických nákladov v podniku pri zachovaní poskytovaných logistických služieb
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Práznovský
Porovnávacie parametre vysokozdvižných dopravných vozíkov
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Pročka
Racionalizácia vo vybranom logistickom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Sklenár
Materiálové toky a spôsoby ich skúmania
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Pavol Šoltés
Zisťovanie materiálového toku vo vybranom podniku
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Veronika Švecová
Návrh na optimalizáciu manipulácie s materiálom v skladovacom procese
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Erik Titko
Modely a simulácie v logistike
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Erik Titko
Modely a simulácie v logistike
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Boris Török
Nové technické prostriedky na reguláciu zaburinenosti
marec 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tibor Tóth
Logistický audit
marec 2015
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Igor Virág
Reverzná logistika a jej aplikácia v spoločnosti Amazon Slovensko
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Vojtek
Rozbor materiálového toku podľa trojuholníkovej metódy
marec 2015
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Záhorec
Optimalizácia materiálového toku vo vybranom podniku
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Ing. Karol Bartók
Porovnanie vybraných druhov dopravných vozíkov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Bíró
Porovnanie parametrov vybraných druhov čelných nakladačov
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Hana Bujdáková
Optimalizácia logistických nákladov vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Czaszko
Návrh logistických opatrení na zefektívnenie prevádzky skladu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Gajdoš
Návrh racionalizácie manipulácie s materiálom vo vybranom sklade poľnohospodárskych produktov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Halás
Skúmanie efektívnosti termického ničenia burín pri zmene nastavenia technických parametrov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Ivan
Rozbor materiálových prúdov vo vybranom sklade
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslav Janega
Materiálové toky a ich zabezpečenie vo vybranej firme
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Jánošík
Porovnanie vybraných druhov motorov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Kačmár
Porovnanie parametrov ručne vedených obkročných vysokozdvižných vozíkov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslav Kopilec
Riešenie logistiky vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Lastovica
Logistický audit vo vybranom podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Ligač
Porovnávacie parametre vysokozdvižných dopravných vozíkov
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Liška
Logistické opatrenia na zlepšenie pohybu materiálu vo vybranom podniku.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Andrej Lukáč
Návrh na zníženie logistických nákladov vo vybranom podniku pomocou skúmania materiálových tokov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Maťašovský
Návrh layoutov v logistike podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Matuška
Porovnanie vybraných druhov dopravných vozíkov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexander Milo
Aplikácia moderných logistických metód pri priestorovom usporiadaní pracoviska
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Róbert Moravčík
Návrh logistiky podniku „ZOVOS“ pri rozšírení výroby
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Nagy
Rozbor materiálových prúdov vo vybranom sklade
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Németh
Posúdenie vplyvu mobilnej techniky na utláčanie pôdy
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislav Obuch
Efektívnosť termickej regulácie zaburinenosti
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Páleník
Materiálové toky a ich zabezpečenie vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adrián Pračko
Logistické plánovanie a jeho význam pre podnik
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Szabo
Návrh racionalizácie manipulácie s materiálom vo vybranom sklade poľnohospodárskych produktov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Šoltés
Návrh manipulačných systémov a prostriedkov v sklade výrobného podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Špitálsky
Logistika vo vybranom maloobchode
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Andrej Štefánik
Logistický audit a racionalizácia logistických nákladov vo vybranom podniku
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Renáta Šuminová
Riešenie logistiky vo vybranom podniku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tibor Tóth
Optimalizácia dopravných nákladov vo vybranom podniku
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Trajteľ
Teória riadenia zásob a jej aplikácia pri riadení logistiky vo vybranom podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Vetrík
Modelovanie pohybu zásob v skladovom hospodárstve
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Vido
Efektívnosť termickej regulácie zaburinenosti
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Vojtek
Rozbor materiálového toku v podniku
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Žákovič
Porovnanie parametrov čelných nakladačov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná