Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Brožová
Elektronické učebné texty "Základy informatiky a počítačových sietí"
April 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Bučko
Bezpečnosť počítačových sietí
May 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Buranský
Návrh počítačovej siete pre stredne veľkú firmu
April 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Fidrich
Podiel IKT na riešení bezpečnosti podniku
May 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Marek Hrnčár
Techniky content marketingu
April 2020Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Komárek
Sieťová infraštruktúra
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Koňarčík
Návrh servera pre malú firmu
April 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Konštiak
Analýza nástrojov na tvorbu web stránok
April 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Šimon Kružlic
Možnosti inovácie a rozvoja počítačovej siete v podniku
April 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Lukáš Kukla
Akademické dátové siete v Európe
May 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Kukla
Akademické dátové siete v Európe
May 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Lacina
Analýza štatistík návštevnosti za účelom optimalizácie webového prostredia
April 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Líška
Nástroje pre tvorbu web stránok a web aplikácií
May 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Lőbb
Analýza systémov pre správu obsahu webu
April 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Melenec
Analýza a výber nástrojov na tvorbu web stránok a web aplikácií
April 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Pustai
Komplexný návrh počítačovej siete pre stredne veľkú firmu
April 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Sýkora
Návrh web aplikácie na monitorovanie pohybu skladových položiek vo výrobnom procese
April 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denis Šinko
Využiteľnosť dostupných finančných ukazovateľov podniku pomocou web stránok
April 2019Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Švelan
Informačná bezpečnosť a ochrana dát výrobného podniku
April 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristián Tonhauser
Tvorba web stránok
April 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Denis Vadkerti
Systémy pre správu obsahu webu
April 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Butko
Využívanie informačných a komunikačných technológií v riadení reklamnej agentúry
April 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Fidrich
Výber IT riešení na základe požiadaviek zákazníka
May 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Galba
Inovácia počítačovej siete podniku
May 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Henrich Gerát
Možnosti využitia prístupových a monitorovacích systémov
May 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Henrich Gerát
Možnosti využitia prístupových a monitorovacích systémov
May 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šimon Kružlic
Inovácia počítačovej siete podniku
May 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Kuruc
Zvýšenie efektívnosti šírenia a zdieľania vnútropodnikových informácií
April 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Lipovský
Optimalizácia a znižovanie nákladov IT infraštruktúry z pohľadu IT ako služby
April 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Mančuška
Optimalizácia a znižovanie nákladov IT infraštruktúry
April 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Matějíčková
Zavedenie elektronických petícií na Slovensku
May 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Minár
Web content management system a maximálne možnosti jeho využitia
May 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Mladý
Podpora podnikových procesov prostredníctvom IT
April 2011Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Mulinka
Komplexný návrh počítačovej siete podniku
April 2014Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Pustai
Zabezpečenie podnikových počítačových sietí
April 2016Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Putirka
Inovácia počítačovej siete podniku
May 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Takáč
Návrh komplexného riešenia kamerového a zabezpečovacieho systému pre výrobno-technický objekt
April 2016Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Kristián Tonhauser
Web content management system a možnosti jeho využitia v konkrétnom podniku
May 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristián Tonhauser
Web content management system a možnosti jeho využitia v konkrétnom podniku
May 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rudolf Vidlička
Tvorba web aplikácií pre podporu výroby v podniku
May 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriel Žigo
Web content management systém a možnosti jeho využitia vo výrobnom podniku
April 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress