Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erika Cingerová
Mikrobiologické metódy využívané pri analýze potravín
April 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Renata Cinkocki
Charakteristika baktérií podporujúcich rast rastlín
April 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martina Cisiková
Mikrobiologické riziká kvality vody z pohľadu spotrebiteľa
April 2020Displaying the final thesis
4.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Marina Horvat
Charakteristika mikroorganizmov využiteľných v poľnohospodárstve vo forme biohnojív
April 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Róberta Juhászová
Mikrobiologická kvalita vody z pohľadu bezpečnosti potravín
April 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Evelína Kalocsaiová
Vplyv aplikácie pesticídov na mikrobiologické parametre pôdy
April 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Kosnová
Metódy štúdia biomasy mikroorganizmov a diverzity pôdnych mikrobiálnych spoločenstiev
May 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klaudia Krempaská
Význam baktérií podporujúcich rast rastlín ako producentov bioaktívnych metabolitov
April 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Maroš Lučaj
Endofytické mikroorganizmy a ich metabolity
April 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniela Maceášiková
Biologické indikátory kvality a zdravia pôdy
April 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Monika Malíková
Aktivita enzýmov ako indikátor kvality a zdravia pôdy
April 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Miklošíková
Vplyv aplikácie hnojív na biologické vlastnosti pôdy
April 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Rovný
Izolácia a charakteristika mikroorganizmov schopných rozpúšťať fosfáty v pôde
April 2018Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Tomášiková
Enzymatická aktivita ako ukazovateľ kvality pôdy
April 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Vidová
Mikrobiologická analýza vybraných druhov koreninových rastlín podľa QMS výrobného potravinárskeho podniku
April 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Nikola Hricáková
Účinok baktérií a ich metabolitov na rast rastlín
September 2021Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Bartalová
Biologická aktivita pôdy po aplikácii biohnojív
April 2011Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Cingerová
Voda ako možný zdroj kontaminácie potravín
April 2017Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renata Cinkocki
Charakteristika baktérií podporujúcich rast rastlín z oblasti rizosféry vybraných plodín
March 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Dufala
Aktivita mikroorganizmov po aplikácii vyhnitého kalu po výrobe bioplynu do pôdy
April 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Godinová
Vplyv použitých substrátov na zloženie bioplynu a zastúpenie mikroorganizmov vo vybraných častiach bioplynovej stanice
May 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Róberta Juhászová
Mikrobiologické sledovanie úrovne hygieny v mliekarskom priemysle
April 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Renáta Kortýnová
Eliminácia hygienicky významných skupín mikroorganizmov pri výrobe bioplynu v demonštračnom zariadení v Kolíňanoch
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Kosnová
Vplyv aplikácie chlórpyrifosu a bifentrínu na vybrané mikrobiologické parametre pôdy
April 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Kovácsová
Vplyv introdukcie drevín v Arboréte Mlyňany na biomasu pôdnych mikroorganizmov
April 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Klaudia Krempaská
Sledovanie aktivity baktérií pri produkcií rastových látok prospešných pre rast rastlín
April 2020Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Matulová
Mikrobiologická kvalita hlavných surovín používaných pri výrobe piva v minipivovare SPU
April 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Miklošíková
Vplyv hnojenia vermikompostom na vybrané indikátory kvality a zdravia pôdy
April 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Nyitraiová
Mikrobiologická charakteristika dnových sedimentov a vody Veľkého a Malého Kolpašského tajchu
May 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Peter Rovný
Rozpúšťanie anorganických fosfátov baktériami izolovanými z rizosféry vybraných plodín
April 2020Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Tomášiková
Vplyv introdukcie drevín v Arboréte Mlyňany na dehydrogenázovú aktivitu mikroorganizmov
April 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alica Uharčeková
Mikrobiologická charakteristika degradovanej kambizeme v národnom parku Veľká Fatra
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress