Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     Výučba     
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michaela Bandíková
Rekultivácia skládky
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Ing. Lucia Benzová
Využitie umelých pôdnych profilov pri návrhoch rekultivácií území
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Bödör
Návrh rekultivácie území poškodených odpadom z divokých skládok
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Dávid Borbély
Problematika environmentálnych záťaží na Slovensku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Filip Čuboň
Rekultivácia skládky
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Beáta Garanová Hafurová
Monitoring málo využívaných plôch z hľadiska ich ohrozenia zdrojmi znečistenia v lokalite.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Herda
Využitie diaľkového prieskume Zeme v krajinárstve
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Nina Hrušková
Zmapovanie a popis environmentálnych záťaží v lokalite Nitry
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Kemlage
Rekultivácie skládok
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Veronika Kikelová
Využitie diaľkového prieskumu Zeme pri krajinotvorbe
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martina Kmečová
Rekultivácie skládok odpadov a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jarmila Kmeťová
Dopady nelegálnych skládok na životné prostredie a ich sanácia
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anna Laššáková
Rekultivácia skládky
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Mandrák
Rekultivácia skládky
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Minárik
Rekultivácie skládok
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Ondrejáková
Rekultivácie skládok odpadov a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Juraj Peniažka
Diaľkový prieskum Zeme v krajinárstve
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Ing. Alžbeta Sekáčová
Význam diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alžbeta Sekáčová
Význam diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Mário Straňák
Možnosti využitia diaľkovéhého prieskumu Zeme v krajinárstve
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Simona Štutiková
Rekultivácia skládky
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Simona Štutiková
Rekultivácia skládky
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dalibor Teplan
Ohrozenie životného prostredia určenej lokality divokými skládkami
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Gabriela Turňová
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Urikova
Rekultivácie skládok
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Erik Vanya
Bilancia vzniku priesakových kvapalín na skládkach po ich rekultivácii
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Vicenová
Návrh opatrení zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia v lokalite
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Martina Demovičová
Spektrálne charakteristiky listov rastlín pestovaných na kompostovom substráte z recyklovaného kuchynského odpadu
september 2023
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.
Zvyšovanie odolnosti svahov pred účinkami vodnej erózie technickými a biologickými rekultiváciami
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Norbert Halász
Analýza minimalizácie nákladov na odvoz a redukovania odpadov zavedením triedenia biologicky rozložiteľného odpadu v obci
október 2018
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Peter Kaufman, PhD.
Analýza komunálnych odpadov vo vidieckej zástavbe s dôrazom na výskyt odpadov z obalov
júl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Jozef Kuchta, PhD.
Overenie metodiky spracovania krajinno-ekologického plánu pre územno-plánovacie a iné podklady v priestorovom plánovaní
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Jozef Kvokačka, PhD.
Analýza komunálnyh odpadov vo vybraných obciach východného Slovenska s dôrazom na výskyt odpadov z obalov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Bödör
Návrh rekultivácie území poškodených odpadom z divokých skládok v Nitre a okolí
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Borbély
Environmentálne záťaže v obci Veľký Cetín
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Čuboň
Rekultivácia skládky Semeteš
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Beáta Garanová Hafurová
Zhodnotenie málo využívaných plôch z hľadiska ich ohrozenia zdrojmi znečistenia v Rožňave
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Norbert Halász
Stratégia nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Herda
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adam Hriň
Rekultivácia skládky a jej začlenenie do okolitého prostredia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nina Hrušková
Zmapovanie a návrh na odstránenie environmentálnych záťaží v lokalite Nitry
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Ježík
Modernizácia systémov triedenia plastov na ďaľšie využitie
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tatiana Jurecová
Návrh rekultivácie skládky odpadov ZSNP SPO, s.r.o. Žiar nad Hronom a posúdenie jej vplyvu na životné prostredie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Kantorová
Návrh rekultivácie skládky Uzovská Panica
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zoltán Kecsö
Rekultivácia skládky
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Kemlage
Návrh rekultivácie skládky
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Kikelová
Využitie diaľkového prieskumu Zeme pri krajinotvorbe
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jarmila Kmeťová
Dopady nelegálnych skládok na životné prostredie a možnosti ich sanácie
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Norbert Kollár
Návrh rekultivácie skládky
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Masarovič
Vplyv divokých skládok na životné prostredie v Topolčanoch a okolí.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Meszarošová
Rekultivácia skládky odpadov v Pustých Sadoch.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Andrea Ondrejáková
Rekultivácia skládky odpadov Jurčov Laz v Tvrdošíne
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mariana Ősziová
Koncepcia odpadového hospodárstva v nákladnom prístave Bratislava
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Pasovský
Návrh sanačných metód na zníženie ohrozenia životného prostredia nežiaducimi látkami
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Pavlovič
Minimalizácia tvorby rádioaktívnych odpadov v jadrových zariadeniach Slovenskej Republiky
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Rusinková
Rekultivácia skládky
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alžbeta Sekáčová
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ján Schvarcz
Analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva mesta Nové Zámky
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Siráňová
Prejavy spektrálnych charakteristík rastlín pomocou metód diaľkového prieskumu Zeme
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Norbert Šerfözö
Komplexné riešenie problematiky nelegálnych skládok, príčiny ich vzniku a návrh opatrení na ich zamedzenie
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dalibor Teplan
Divoké skládky a ich vplyv na životné prostredie v obci Lednické Rovne
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Gabriela Turňová
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Urikova
Návrh rekultivácie skládky
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Vančišin
Analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva vo vybraných obciach Ponitrianskeho združenia obcí
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Váňová
Návrh opatrení zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia v lokalite Skalica
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Vanya
Bilancia priesakových kvapalín na zrekultivovanej skládke
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Vicenová
Návrh opatrení zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia v okrese Námestovo
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Zmrazek
Analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva v obci Dlhá nad Oravou
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Žáčiková
Návrh sanačných metód na zníženie ohrozenia životného prostredia nežiaducimi látkami v okolí mesta Nitra.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná