Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mikuláška Abelová
Princípy výživy žriebät a ročných koní
May 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Balejová
Obsah minerálnych látok v potravových zdrojoch rastlinného a živočíšneho pôvodu
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Barnová
Kŕmne aditíva vo výžive neprežúvavcov
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Silvia Bebková
Nutričné princípy kŕmenia koní
May 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Denisa Bednárová
Význam jadrových krmív vo výžive zvierat
May 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iveta Bellová
Minerálna výživa koní
April 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erika Birkusová
Nutričné zásady výživy kobýl
May 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Linda Čerňanová
Význam jadrových krmív vo výžive koní
May 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Katarína Danková
Nutričný potenciál vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu vo výžive koní
April 2020Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Dedinská
Nutričné princípy výživy vytrvalostných koní
May 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Ďuricová
Obsah minerálnych látok v objemových krmivách
May 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Farkaš
Vplyv výživy na kvalitu produkcie hydinového a bravčového mäsa
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Ferencová
Princípy výživy koní
May 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Forgáčová
Faktory ovplyvňujúce stráviteľnosť živín krmiva
May 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Yanina Haranina
Význam krmív vo výžive koní
May 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Határová
Nutričný význam objemových krmív vo výžive koní
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Herceg
Štúdium faktorov ovplyvňujúcich kvalitu objemových krmív
May 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Holecová
Nutričné princípy výživy a kŕmenia koní
May 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tamara Hoppejová
Nutričný význam objemových krmív vo výžive koní
May 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alica Horná
Obsah minerálnych látok v krmivách a ich význam vo výžive koní
May 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Jelšina
Nutričné princípy výživy a kŕmenia ošípaných
May 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Olga Kabelová
Výživa a kŕmenie westernových koní
April 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Krajčiová
Konzervované objemové krmivá vo výžive koní
May 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gréta Kullová
Kŕmne aditíva vo výžive koní
May 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Kuťka
Mlieko a jeho význam vo výžive
May 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Lalíková
Výživa voľne žijúcej zveri
May 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Maslíková
Silážované krmivá vo výžive koní
May 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Alexandra Mikušová
Výživa žriebät
May 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Mošaťová
Nutričný význam tukov a mastných kyselín vo výžive
May 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Katarína Mošaťová
Nutričný význam tukov a mastných kyselín vo výžive
May 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Pappová
Kŕmne aditíva vo výžive koní
May 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Veronika Podlucká
Vplyv kŕmych aditív na úžitkovosť nosníc
May 2014Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Soňa Rajnáková
Význam a využitie jadrových krmív vo výžive koní
May 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Stanislava Rusnáková
Živinové zloženie hydinového mäsa
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miriama Sklenčárová
Význam mastných kyselín v humánnej a animálnej výžive
May 2015Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Strohner
Faktory ovplyvňujúce kvalitu objemových a jadrových krmív
May 2011Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Romana Šranková
Faktory ovplyvňujúce stráviteľnosť živín objemových krmív
May 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ela Tarišková
Objemové krmivá vo výžive koní
May 2011Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kamila Tvrdá
Vplyv výživy na úžitkovosť koní
May 2018Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavlína Vlnová
Vitamíny vo výžive koní
May 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Pavol Brek
Účinok symbiotického kŕmneho aditíva na produkčné a nutričné parametre výkrmových husí
September 2022Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Gašparovič, PhD.
Vplyv humínových kyselín na produkčné a nutričné parametre farmového výkrmu bažantov
September 2020Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Róbert Herkeľ, PhD.
The Effect of Pumpkin and Flaxseed Oils on Nutritional Composition of Table Eggs
September 2016Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Ing. Branislav Varga, PhD.
Dostupné zdroje polynenasýtených mastných kyselín n-6 a n-3 v rastlinných olejoch a vhodnosť ich využitia vo výžive
September 2019Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mikuláška Abelová
Analýza výživnej hodnoty a stráviteľnosti lúčneho sena
April 2018Displaying the final thesis
46.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lenka Baranovičová
Podľa výberu študenta
April 2020Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Barnová
Analýza reprodukčných parametrov nosníc moriek
March 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Katarína Beláňová
Nutričná analýza kŕmnych dávok žrebcov quarter horse
April 2017Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Bellová
Analýza in vivo stráviteľnosti mikroprvkov kukuričnej siláže u koní
April 2015Displaying the final thesis
50.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dominika Čechová
Podľa dohody
April 2020Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Linda Čerňanová
Analýza kŕmnych dávok pre westernové kone na ranči Bučiska
April 2015Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beáta Čurillová
In vitro stráviteľnosť krmív pre kone
April 2012Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Dedinská
Nutričná analýza kŕmnych dávok westernových koní
April 2017Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Ďuricová
Analýza obsahu makroprvkov v konzervovaných objemových krmivách
April 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Dzvoníková
Vplyv výživy na reaktívnosť mladých koní
April 2015Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Farkaš
Nutričná analýza morčacieho a kuracieho mäsa
April 2015Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Farkašová
Vplyv fytogénnych kŕmnych aditív na rastovú intenzitu potkanov
April 2012Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Ferencová
Analýza kŕmnych dávok koní v JK Union
April 2016Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Fremalová
Výživná hodnota doplnkových kŕmnych zmesí pre kone
April 2018Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Gažová
Výživná hodnota a stráviteľnosť lúčneho sena
April 2018Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Graclík
OBSAH MINERÁLNYCH LÁTOK V SILÁŽOVANÝCH OBJEMOVÝCH KRMIVÁCH
April 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Hálová
Analýza výživnej hodnoty doplnkových kŕmnych zmesí pre športové kone
April 2016Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Hanáková
In vitro stráviteľnosť rôznych silážnych hybridov kukurice siatej
April 2011Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Yanina Haranina
Analýza výživy a kŕmenia parkúrových koní v JK Pozana
April 2017Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Határová
Živinová analýza kŕmnych dávok pre športové kone
April 2013Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Herceg
Analýza obsahu makroprvkov v rôznych kukuričných silážach
April 2016Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Horečná, PhD.
Analýza kŕmnych dávok chovných kobýl v Národnom žrebčíne Kladruby nad Labem
April 2012Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrícia Chudá
Analýza kŕmnych dávok drezúrnych koní
April 2019Displaying the final thesis
69.Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Mária Kalúzová
Vplyv rôznej výživy samice králika na rast mláďat počas mliečneho obdobia
April 2020Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Kozovská
Analýza kŕmnych dávok športových a rekreačných koní
April 2017Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Krajčiová
Analýza in vivo stráviteľnosti makroprvkov kukuričnej siláže vo výžive koní
April 2013Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Krčmárová
Analýza obsahu minerálnych látok vo vybranom drobnom ovocí
April 2011Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Henrieta Kubišová
Vplyv výživy na metabolickú záťaž športových koní
April 2014Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Kurtišová
Analýza kŕmnych dávok športových koní v jazdeckom areáli Trebos Považany
April 2017Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Kuťka
Vplyv výživy na živinové zloženie konzumných vajec
April 2016Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Darina Lachká
In vitro stráviteľnosť rôznych jadrových krmív
April 2011Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marica Lužná
Analýza výživnej hodnoty doplnkových kŕmnych zmesí pre žriebätá
April 2017Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Macková
Analýza obsahu dusičnanov vo vybraných druhoch zeleniny
April 2019Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viera Michalicová
Analýza kŕmnych dávok plemenných žrebcov v SCHK Dobšiná
April 2012Displaying the final thesis
80.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Simona Molnárová
Podľa dohody
April 2020Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdenka Novotná
Determinácia zdanlivej stráviteľnosti pastevného porastu koňmi plemena moravský teplokrvník
April 2015Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Pappová
Analýza kŕmnych dávok športových koní zameraných na parkúr
April 2016Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Paulínyová
Analýza výživnej hodnoty doplnkových kŕmnych zmesí pre kone
April 2017Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimíra Pitoňáková
Analýza reprodukčných vlastností moriek v Branko, a.s. Nitra, farma Podhorany
April 2012Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Pogranová
Analýza kvality objemových krmív vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2011Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Polakovičová
Analýza kŕmnych dávok športových koní
April 2014Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Diana Sabová
Analýza obsahu dusičnanov vo vybraných druhoch zeleniny
April 2017Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Selická
Stráviteľnosť organických živín kukuričnej siláže u koní
April 2013Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Júlia Schmidtová
Analýza výživnej hodnoty lúčneho sena
April 2018Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miriama Sklenčárová
Analýza obsahu dusičnanov vo vybraných druhoch zeleniny
April 2017Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Strohner
Determinácia energetickej kvality rôznych jadrových krmív pre neprežúvavce
April 2013Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Škultétyová
Nutričná analýza krmív pre športové kone
April 2019Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ela Tarišková
Analýza kŕmnych dávok športových koní v Národnom žrebčíne, š.p. Topoľčianky
April 2013Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Vadkertiová
Výživná hodnota a kvalita lúčneho sena
April 2019Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. Ing. Branislav Varga, PhD.
Profil mastných kyselín v rôznych rastlinných olejoch
April 2014Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Zakuciová
Analýza obsahu dusičnanov v zelenine
April 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress