Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Identifikačné číslo: 66063
Univerzitný e-mail: daniela.kunecova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra fyziky (TF)

     
Výučba
     
     
Publikácie     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Adrián Gula
Analýza využívania alternatívnych pohonov automobilu
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dávid Hegedűš
Biopalivá a ich potenciál, pozitíva a negatíva
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Holienka
Vplyv chladiaceho média na určovanie teplotného intervalu pri meraní viskozity
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Filip Jardek
Charakteristika vybraných motorových kvapalín cez ich fyzikálne vlastnosti
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Lenka Košičiarová
Charakteristika mechanických vlastností peliet
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Lipka
Progresívne technológie pre produkciu kvapalných biopalív
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Filip Murín
Fyzikálne vlastnosti uhlíkových nanomateriálov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Blažej Tóth
Možnosti využitia poľnohospodárskeho odpadu ako zdroja biopalív
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Bianka Zavadzanová
Energetický potenciál vybraného priemyselného odpadu
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Šimon Božik
Využitie poľnohospodárskej druhotnej suroviny ako zdroja biopaliva
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Černák
Využitie vybraných fyzikálnych metód hodnotenia technologických vlastností biopalív
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Doboš
Teplotná závislosť konduktivity rôznych typov biopalív
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Feješ
Mechanické vlastnosti materiálov používaných vo veterných turbínach
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Hegedűš
Zhodnotenie energetického potenciálu biopalív
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Chmelo
Zisťovanie fyzikálnych vlastností odpadových rastlinných olejov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Lebo
Kvantitatívne zhodnotenie produkcie biopalív použitím aktivačnej energie
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Pilka
Energetické ohodnotenie vybraného plastového odpadu
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mário Radosa
Automatizovaný proces odoberania pätkového lana z výrobnej linky
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Szabó
Termogravimetrická analýza vybraných zložiek poľnohospodárskeho odpadu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná