Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Linda Adamiková
Zhodnotenie a komparácia rozvojových faktorov miest Nitra a Banská Bystrica
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Bacigál
Zavádzanie inovácií v akcionej spoločnosti AGROCOOP IMEL
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Balážiová
Zamestnanosť ako determinant rozvoja regiónov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Bédiová
Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu podnikateľských subjektov potravinárskeho priemyslu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrea Bencová
Zavádzanie inovácií v Poľnohospodárskom družstve Ivanka pri Nitre
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Bestvinová
Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samosprávy vidieckych obcí v okrese Nitra
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adela Blahútová
Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Žarnovica
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriela Blaščáková
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami v okrese Nové Mesto nad Váhom
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Borkovič
Evaluation and comparison of development factors of Nitra and Žilina
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Bottková
Zamestnanosť ako determinant rozvoja okresu Nitra
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Burcáková
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Stropkov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Čičmancová
Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v meste Prievidza
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikoleta Danišovičová
Implementácia a financovanie rozvojových projektov v meste Galanta
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Dubeňová
Implementácia prístupu LEADER v mikroregióne CEDRON
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Dugová
Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Nitra
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Džačovská
Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Prešov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivana Furdeková
Implementácia a financovanie rozvojových projektov v meste Trstená
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Ivana Furdeková
Implementácia a financovanie rozvojových projektov vo vybranej miestnej samospráve
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Fusková
Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu vybraných poľnohospodárskych podnikov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Etela Gálová
Zamestnanosť ako determinant rozvoja okresu Bratislava
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tatiana Gazdíková
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Prievidza
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Grznárová
Financovanie rozvojových projektov v obci Nitrianska Blatnica
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Hindická
Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj Trnavského kraja
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Horváthová
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Trnava
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Rastislav Hruška
Financovanie rozvojových projektov v obci Veľké Zálužie
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Humpolcová
Zavádzanie inovácií v spoločnosti Bryndziareň a syráreň, s.r.o.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jozef Hurta
Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v mestách Partizánske a Bánovce nad Bebravou
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Chynoradská
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Hlohovec
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erika Jánošíková
Zavádzanie inovácií v Poľnohospodárskom družstve Veľké Zálužie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Jurčišin
Participácia občanov na veciach verejných v meste Prešov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Kaliská
Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Žilina
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Klučár
Zabezpečovanie verejných služieb obcami v okrese Nitra
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Klučiarová
Rozvojový potenciál vo vybraných obciach v povodí rieky Žitava
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Klučková
Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samosprávy vidieckych obcí v okrese Nové Zámky
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Kmeť
Participácia občanov na veciach verejných v meste Levice
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Renáta Kordošová
Analýza rozvojových faktorov vybraných vidieckych obcí
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Kostelník
Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj Košického kraja
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Kotianová
Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Partizánske
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Kudravý
Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj v Prešovskom kraji
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Kulaviaková
Zavádzanie inovácií vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Paula Laciková
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Topoľčany
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Lešánek
Implementácia prístupu LEADER vo vybranom regióne
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Barbora Ligačová
Implementácia a financovanie rozvojových projektov vo vybranej miestnej samospráve
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Lisická
Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v obci Šúrovce
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Lovásová
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami v okrese Nitra
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavol Lüley
Zavádzanie inovácií v spoločnosti Tritikum s.r.o.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Mandelíková
Rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj obcí Veľký Lapáš a Čechynce
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Marciová
Analýza rozvojových faktorov vidieckych obcí Lužianky a Jarok
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Natália Modránska
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráve
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Patrícia Nová
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom meste
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Petrášová
Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj Nitrianskeho kraja
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Petrík
Zavádzanie inovácií vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Piešiková
Vplyv priemyselného parku na rozvoj regiónu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Júlia Ptáčková
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Nitra
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Karina Pyteľová
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Šaľa
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Blažena Ráková
Zamestnanosť ako determinant rozvoja okresu Galanta
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Ribárszki
Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu vybraných poľnohospodárskych podnikov v Nitrianskom kraji
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Rumanová
Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu vybraného podnikateľského subjektu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Rýpalová
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami vo vybranom okrese
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lenka Sedláková
Úroveň spolupráce vybranej samosprávy so subjektami z tretieho sektora
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Slivová
Implementácia a financovanie rozvojových projektov v obci Podolie
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Slovák
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Nové Zámky
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Sujová
Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v mestách Detva a Hriňová
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Surovecová
Implementácia prístupu LEADER vo vybranom mikroregióne
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Šindlerová
Zamestnanosť ako determinant rozvoja okresu Nové Zámky
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Štefánková
Zabezpečovanie verejných služieb obcami v okrese Šaľa
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eva Takáčová
eGovernment a informačné systémy v miestnej samospráve
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petronela Tkáčová
Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Košice
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Tomašov
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Zlaté Moravce
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Urbanová
Implementácia prístupu LEADER vo vybranom mikroregióne
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Valachová
Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Trenčín
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľudmila Válkovcová
Implementácia prístupu LEADER v Miestnej akčnej skupine MALOHONT
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Viktória Vargová
Možnosti rozvoja ekonomickej základne vybraného mesta
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Verešová
Financovanie rozvojových projektov v obci Jarok
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Karol Vladár
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráve
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Zimmermanová
Analýza rozvojových faktorov vybraných vidieckych obcí
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Žiška
Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Liptovský Hrádok
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Róbert Žnidaršič
Využívanie IT samosprávami a miestnymi partnerstvami vo vidieckych obciach okresu Topoľčany
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Bartánus
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie (mestá Liptovský Mikuláš a Ružomberok)
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Bédiová
Marketingová stratégia obce Veľké Zálužie
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Berkyová
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami Jelenec a Nitrianske Hrnčiarovce
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Betáková
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Mária Billíková
Dlhová politika vybraných miestnych samospráv
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Samuel Bojkovský
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v meste Považská Bystrica
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Dzíbelová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Trnava
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Farská
Inovačný proces v miestnej samospráve
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Fodor
Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Prievidza
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Gáborčíková
Inovácie v miestnej samospráve - mesto Martin
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martina Grznárová
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dajana Hanesová
Kooperatívne aktivity vybraného mesta s podnikateľským sektorom
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Rastislav Hruška
The Usage of Municipal Assets for Entrepreneurial Purposes
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Hucovciová
Inovácie v samospráve miest Šurany a Nové Zámky
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Lovásová
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Golianovo a Jelšovce
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Lukácsová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Michalíková
Inovácie v samospráve mesta Trenčín
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Novák
Inovácie v samospráve (mesto Nitra)
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tamara Odzganová
Inovácie v miestnej samospráve (mesto Nitra)
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Péliová
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Kolíňany a Žirany
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karina Pyteľová
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Kráľová nad Váhom a Horná Kráľová
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Monika Repiská
Dlhová politika vybraných miestnych územných samospráv
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Ribárszki
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami Klasov a Dolné Obdokovce
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Rumanová
Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Piešťany
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Sámelová
Inštitucionálne a finančné zabezpečenie kompetencií v oblasti kultúry v meste Partizánske
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šimon Sirotňák
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Nitra
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Zuzana Slivová
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie v Nitrianskom kraji
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Simona Sujová
Inovácie v samospráve vo vybranom meste
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Surová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Holíč
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Karina Škodová
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie (vybrané mestá Trenčianskeho kraja)
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Karina Škodová
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie (vybrané mestá Trenčianskeho kraja)
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Štefeková
Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Nitra
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nina Štrichelová
Inovácie v samospráve miest Považská Bystrica a Prievidza
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nikola Tóthová
Ciele a meranie ich dosahovania v miestnej územnej samospráve
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Soňa Tóthová
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Vričan
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Čechynce a Veľký Cetín
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Žák
Innovation in Local Self-Government in Cities Trenčín and Prievidza
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná