Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identification number: 1516
University e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Human Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Almášiová
Pohánka ako významný zdroj rutínu
May 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Bergendiová
Problémy v stravovaní detí a mládeže
May 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Diana Dianišková
Význam vitamínu D v reprodukcii
May 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrícia Gačková
Tuky vo výžive ľudí a obezita ako rizikový faktor ohrozujúci kvalitu života
May 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Gajdošová
Alternatívne spôsoby stravovania v súčasnosti
May 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kamil Gall
Vplyv stresu na výživu človeka
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ingrida Gregová
Vzájomný vzťah výživy a psychiky
May 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Habalová
Vplyv výživy na kožné ochorenia
May 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Hanusková
Výživa v dojčenskom období
May 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Horečná
Ovplyvniteľné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení
May 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbara Horná
Postavenie obilnín vo výžive ľudí
May 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Mária Hrašková
Vplyv probiotík a prebiotík na imunitný systém
May 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karolína Chybová
Vplyv životného štýlu na ADHD
May 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Veronika Jakubašeková
Porovnanie nutričnej hodnoty vybraných škrupinových plodov
May 2020Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Radoslava Jarabeková
Netradičné poruchy príjmu potravy
May 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Kachtík
Technologické spracovanie mäsa a jeho význam vo výžive ľudí
May 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniela Kapušniaková
Pozitíva a negatíva konzumácie bezlepkového pečiva u zdravej populácie
May 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kristína Kenderešová
Využitie včelích produktov vo výžive ľudí
May 2020Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Kobrteková
Histamínová intolerancia
May 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Kováčová
Výživa v prevencii zubného kazu
May 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktória Králiková
Význam ľanového a chia semena vo výžive ľudí
May 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sabína Kriváneková
Lepok a jeho význam vo výžive ľudí
May 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tatiana Kyseľová
Náhradné sladidlá vo výžive ľudí
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Laurošková
Obezita ako biologicko-psychologický problém jedinca
May 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Lehocká
Nutričné hodnoty vybraných tradičných európskych kuchýň
May 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Denisa Mančíková
Porovnanie prevalencie nadhmotnosti a obezity v mestách a na vidieku
May 2020Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Soňa Matejíčková
Psychologické problémy obéznych detí
May 2015Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lenka Matlovičová
Prevencia potravinových alergií
May 2020Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Meško
Úloha leptínu v patogenéze obezity
May 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikoleta Mrázová
Mäso vo výžive detí
May 2017Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Slobodníková
Tuky a mastné kyseliny z hľadiska prevencie kardiovaskulárnych ochorení
May 2018Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Šmehylová
Ďumbier lekársky vo výžive ľudí
May 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Šoltisíková
Obezita ako rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení
May 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Šuláková
Zdroje, výroba a význam rastlinných tukov a olejov
April 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Tittel
Hyperaktivita a výživa
May 2011Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivana Túbelová
Poruchy príjmu potravy a ich následky
May 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Uhrinová
Kyslomliečne výrobky vo výžive ľudí
May 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bianka Urbančíková
Podiel sacharidov na vzniku kardiovaskulárnych ochorení
May 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adriána Valková
Potravinové správanie ľudí
May 2011Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Simona Venceľová
Rozdiely v stravovacích zvyklostiach na Slovensku a ich dopad na kardiovaskulárne ochorenia
April 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denisa Vozárová
Úloha výživy v prevencii kardiovaskulárnych ochorení
May 2016Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Vyskočová
Postoje detí k jedlu - preferencie a averzie
April 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Zatkuliaková
Využitie rakytníka vo výžive ľudí
May 2019Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alexandra Zelovičová
Kakao a jeho význam vo výžive ľudí
May 2018Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Zvercová
Význam marhuľových semien vo výžive ľudí
May 2017Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Baráthová
Prieskum informovanosti o biopotravinách a ich konzumácia v náhodne vybranej populácii Nitrianskeho kraja
April 2011Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Bergendiová
Analýza stravovacích zvyklostí detí staršieho školského veku a dospievajúcich
April 2018Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Bučková
Vplyv stravovacích zvyklostí na lipidový profil u pacientov hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra
April 2016Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Ciesarová
Vplyv stravovacích zvyklostí na ochorenie dna
May 2016Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Fáziková
Konzumácia kyselinotvorných a zásadotvorných potravín a ich vplyv na zdravie
April 2016Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Gajdošová
Vegetariánstvo ako alternatívny spôsob stravovania vo vybranej populácii
April 2017Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Habalová
Výživa a jej vplyv na atopickú dermatitídu
April 2018Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hanusková
Potravinová alergia a jej výskyt v náhodne vybranej populácii detí.
April 2014Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžbeta Hercegová
Konzumácia ovocia a zeleniny počas tehotenstva
April 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Holovičová, PhD.
Analýza stravovacích zvyklostí vo vzťahu k BMI u pacientov hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra
April 2016Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Horečná
Porovnanie stravovacích zvyklostí kardiologických pacientov Žilinského a Nitrianskeho kraja
April 2017Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Hránková
Psoriáza a výživa
April 2016Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Chomová
Stravovacie zvyklosti pacientov s diabetes mellitus hospitalizovaných v kardiocentre Nitra.
April 2014Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Chovancová
Postoje ľudí k homeopatii
April 2011Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Ivančíková
Vplyv jednoduchých sacharidov na správanie detí
April 2016Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beáta Kerekesová
Analýza rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení u ľudí hospitalizovaných v KARDIOCENTRE NITRA
April 2015Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renáta Kobolková
Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení
April 2011Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Kobrteková
Výskyt histamínovej intolerancie v náhodne vybranej populácii
April 2018Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Kočišová
Výživa starších ľudí vo vzťahu ku kolorektálnemu karcinómu
April 2011Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Kotrová
Účinok konzumácie bravčového a hovädzieho mäsa obohateného selénom na selénový status vybranej skupiny ľudí
April 2011Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Kováčová
Vplyv konzumácie obohatených pekárskych výrobkov na vybrané ukazovatele zdravotného stavu
April 2017Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktória Králiková
Porovnanie kvality ľanového a chia semena ako zdroja aminokyselín a mastných kyselín
April 2017Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sabína Kriváneková
Vyhodnotenie výživového stavu celiatikov a ich osobných nutričných protokolov
April 2017Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Laurošková
Postoje k jedlu vybranej skupiny žien vo vzťahu k poruchám príjmu potravy
April 2019Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Žaneta Lukáčová
Stravovacie zvyklosti a životný štýl detí vo vybranej časti Trnavského kraja
April 2016Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Matejíčková
Stravovacie zvyklosti a životný štýl detí vo vzťahu k obezite
April 2017Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Mikešová
Vplyv doplnkov výživy na pôrodnú hmotnosť novorodencov.
April 2014Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Mrázová
Pozitíva a negatíva vegetariánskej stravy vo vybranej skupine detí
April 2019Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lea Rajtarová
Výživa a životný štýl v tehotenstve
April 2015Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Serafinová
Výživová tyčinka s obsahom guarany ako náhrada energetického nápoja
April 2018Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Snováková
Vplyv rizikových faktorov na vznik infarktu myokardu u pacientov hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra.
April 2014Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Ščurka
Výživa dieťaťa do 1. roku života
April 2011Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Šoltisíková
Porovnanie stravovacích zvyklostí u pacientov s normálnou hmotnosťou, nadhmotnosťou a obezitou v Kardiocentre Nitra
April 2018Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eleonóra Tóthová
Zisťovanie postojov vegetariánov k spôsobu ich stravovania
April 2011Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bianka Urbančíková
Porovnanie stravovacích zvyklostí detí mladšieho a staršieho školského veku
April 2018Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Vozárová
Analýza stravovacích zvyklostí pacientov s infarktom myokardu vo vzťahu k lipidovým parametrom
April 2018Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Vyskočová
Analýza postojov k jedlu vo vybranej skupine detí
April 2019Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Zvercová
Vplyv vybraných faktorov výživy na lipidový profil pacientov s kardiovaskulárnym ochorením
April 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress