Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikačné číslo: 1590
Univerzitný e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

     Absolvent     
     
     
Publikácie     
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Augustínová
Implementácia projektov z euro fondov v podmienkach miestnej samosprávy
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Budincová
Podpora najmenej rozvinutých okresov v SR
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miroslav Čapla
Úloha mimovládneho neziskového sektora a jeho vplyv na rozvoj vybraného regiónu
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Fodorová
Podpora kultúrnych aktivít miestnou samosprávou
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Simona Fornadeľová
Systém hodnotenia pracovníkov vo vybraných samosprávach
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Gajdošová
Implementácia a komparácia projektov podporených z fondov EÚ v mestách Vráble a Zlaté Moravce
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tímea Górászová
Komparácia úrovne socio-ekonomického rozvoja okresov Lučenec a Rimavská Sobota
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Jančuv
Podpora športu na úrovni miestnych samospráv
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Jelinková
Systém hodnotenia pracovníkov vo vybraných samosprávach
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Klučárová
Vplyv cezhraničnej spolupráce na rozvoj vybraného regiónu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Kukučka
Fungovanie systémov verejnej správy vo vybraných krajinách EÚ
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Lauko
Občianska spoločnosť v podmienkach mesta Lučenec
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Lichnerová
Systém hodnotenia pracovníkov vo vybraných samosprávach
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Laura Lőrinčíková
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ v meste Lučenec
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Júlia Majerová
Podpora športových aktivít miestnou samosprávou
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Simona Reháková
Rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj mesta Šaľa
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Řezníčková
Rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Pavol Štefčík
Využívanie IT samosprávami a miestnych partnerstiev na vidieku NSK (v okrese Zlaté Moravce)
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michaela Tarbajová
Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samosprávy vo vybraných vidieckych obciach
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Bryan Urminský
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ v meste Topoľčany
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Adam Vakoš
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Trenčianske Teplice
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Zacková
Občianska spoločnosť v podmienkach mesta Rajec
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Matúš Žák
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ v meste Michalovce
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Artim
Komunikačná stratégia Nitrianskeho samosprávneho kraja
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Augustínová
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybraných obciach
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Babišová
Kompetencie a fungovanie Klientskych centier na okresných úradoch v Nitre a Banskej Bystrici
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Balko
Financovanie odpadového hospodárstva miest vo vybranom regióne
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Banincová
Ekonomický potenciál krajských miest SR
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Bene
Vplyv medzisektorovej spolupráce na rozvoj vybraného regiónu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Simona Beňová
Hodnotenie cestovných kancelárii v Nitrianskom kraji
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lívia Borbélyová
Inštitucionálne a finančné zabezpečenie kompetencií v oblasti kultúry v obciach Tvrdošovce (Slovenská republika) a Környe (Maďarsko)
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Búšová
Benchmarking sociálnych služieb v pôsobnosti miest Komárno a Levice
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Čulák
Implementácia PHSR v podmienkach mesta Nitra
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mgr. Tímea Danková
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ich vplyv na rozvoj regiónu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Dobiašová
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Dobrotka
Zabezpečovanie vybraných verejných služieb na úrovni obcí
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Ducarová
Participácia občanov na veciach verejných v meste Svidník
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Ďuríčková
Organizačná kultúra a komunikácia vo vybranej miestnej samospráve
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušan Elznic
Sociálny kapitál ako faktor ovplyvňujúci miestny rozvoj
september 2011
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Aneta Fecková
Zhodnotenie rozvojových projektov v partnerskej spolupráci obce Spišský Hrhov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Fízeľová
Manažment a financovanie miestnych verejných služieb v oblasti školstva
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Frigová
Ekonomický potenciál krajských miest SR
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Fürješ
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti Mesta Lučenec
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Gajdošová
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv lokalizovaných v okrese Nitra
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Gajdoš
Ekonomický potenciál - bonita vybraných krajských miest SR
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Gašparíková
Daňové príjmy miestnej samosprávy a ich vplyv na jej hospodárenie a výkon kompetencií
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Veronika Hajdinová
Decision making processes on the level of local self-government
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislava Horecká
Nástroje aktívnej politiky trhu práce v okresoch Nitra a Zlaté Moravce
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jana Horniaková
Tvorba Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Orovnica
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Hronský
Budovanie public relations a komunikácie vo vybranej samospráve
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Husár
Kompetencie miestnej samosprávy a ich financovanie v oblasti školstva
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Iglárová
Benchmarking miestnych verejných služieb vybraných obcí
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Katarína Jančiová
Komparácia postavenia obcí a výkonu ich kompetencií vo Fínsku a v SR
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Jelinková
Participatívne rozpočtovanie v podmienkach miestnej samosprávy
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Kalinský
Spokojnosť občanov s poskytovanými miestnymi verejnými službami
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Klučárová
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv vybraného okresu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Klučárová
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv vybraného okresu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Konecsná
Benchmarking miestnych verejných služieb v mestách Šurany a Kolárovo
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mgr. Jozef Kotuľak
Projektový manažment v podmienkach vybraných miestnych samospráv
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Krivdová
Význam benchmarkingu samospráv pri uplatňovaní programového rozpočtovania
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Helena Kršková
Financovanie prenesených kompetencií v mestách Topoľčany a Partizánske
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Kubaliaková
Implementácia prístupu Leader v Banskobystrickom samosprávnom kraji
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Kukučka
Reforma verejnej správy ESO
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Hajnalka Lelkešová
Budovanie public relations a komunikácie vo vybranej samospráve
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Lichnerová
Efektívnosť zabezpečovania vybraných verejných služieb na úrovni miestnych samospráv
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Laura Lőrinčíková
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lenka Lovásová
Komparácia fungovania kancelárií prvého kontaktu vo vybraných miestnych samosprávach SR
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Mačišáková
Aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drienica
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Júlia Majerová
Financial and non-financial instruments for support of culture in selected municipalities of the Slovak republic
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Máňová
Implementácia PHSR v podmienkach VÚC NSK
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Manová
Spolupráca a medzisektorové partnerstvá vybranej miestnej samosprávy
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Martina Matušková
Implementácia programového rozpočtovania v praxi miestnych samospráv podľa veľkostných kategórií obcí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Melichová, PhD.
Komparácia fungovania a financovania územných samospráv v Srbsku a na Slovensku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Bc. Ina Melišková, PhD.
Inovácie v samospráve mesta Banská Bystrica
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eliška Miháliková
Tvorba Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hájske
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Mihalovics
Inovácie v samospráve mesta Lučenec
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Motyčák
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zuberec
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lýdia Nemcová
Implementácia programového rozpočtovania v podmienkach malých obcí
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Ostertág
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Nitra
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Píšová
Hodnotenie implementácie rozvojových stratégií Trnavského samosprávneho kraja
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Helena Priesolová
Marketingová stratégia obce Liptovské Sliače
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Reháková
Komunikačná stratégia mesta Šaľa
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Rolincová
Komparácia distribúcie miestnych daní a miestneho poplatku vo vybraných mestách SR a USA
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Sieglová
Dosahovanie úspor a obmedzovanie plytvania s verejnými zdrojmi v miestnej samospráve
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Šalková
Administratívne kapacity na úrovni miestnej samosprávy
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karin Šebová
Zabezpečovanie sociálnych služieb vo vybraných obciach
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alžbeta Šinková
Využívanie nástrojov marketingovej komunikácie vo vybraných miestnych samosprávach
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Pavol Štefčík
Benchmarking sociálnych služieb v pôsobnosti miest Dubnica nad Váhom a Nové Mesto nad Váhom
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Šurda
Organizačná kultúra a komunikácia vo vybranej miestnej samospráve
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Uher
Organizačná kultúra a komunikácia v manažmente Mesta Trenčín
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Darina Urminská
Manažment a financovanie kompetencií miestnej samosprávy v oblasti školstva
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Bryan Urminský
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv v mestách Topoľčany a Lučenec
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Vakoš
Finančné a nefinančné nástroje podpory kultúry vo vybraných kúpeľných mestách
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Valachová
Vplyv sociálneho kapitálu na rozhodovacie procesy vo vidieckych obciach
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Vilémová
Marketingová komunikácia Mesta Trnava a Mesta Nitra - komparatívna analýza
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Oľga Virágová
Komparácia programových rozpočtov vybraných vidieckych obci
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Vrábľová
Marketingová stratégia obce Zakamenné
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Výboch
Globalizácia z pohľadu udržateľného rozvoja vo vybraných regiónoch
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Péter Wiedermann
Financovanie prenesených kompetencií zo štátnej správy vo vybraných miestnych samosprávach
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Zacková
Participatívne mechanizmy na úrovni miestnych samospráv
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Zemková
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv vybraného okresu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Erika Zlatňanská
Organizácia a financovanie odpadového hospodárstva vybraných obcí Mikroregiónu Požitavie -Širočina
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Žák
Organizačná kultúra mesta Michalovce
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná