Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identification number: 1180
University e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Development of microscopic fungi and yeasts during malting
Written by (author): Ing. Marek Bucher
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Medo, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Dráb, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rozvoj mikroskopických húb a kvasiniek počas sladovania jačmeňa
Summary:Častým problémom piva je výskyt mykotoxínov, s nepriaznivým vplyvom na zdravie človeka. Mykotoxíny sú metabolity mikroskopických húb ktoré sa do piva dostávajú zo sladu. Množstvo mykotoxínov sa vytvára už na poli alebo pri skladovaní jačmeňa. Cieľom predkladanej práce bolo zistiť či sú podmienky sladovania vhodné pre rozvoj kvasiniek a toxikogénnych mikroskopických húb . Za týmto účelom sme charakterizovali druhy mikroskopických vláknitých húb rastúce endofyticky v sladovníckom jačmeni. Množstvo a rodové spektrum sme porovnávali s tým na klíčiacich zrnách po prvom dni sladovania a na zelenom slade pred hvozdením. Celkovo sme analyzovali vzorky z 5 sladovaní v dvoch sladovniach. Kontaminácia zŕn v jednotlivých fázach sladovania bola veľmi variabilná. Najčastejšie detegované druhy boli Druh Aspergillus približne 26%, Penicillium 52%, Fusarium 3% a Alternaria 24%. Tieto sú schopné tvoriť Aflatoxíny (B1, B2, G1, G2), ochratoxín A, alternarioly, aflatoxíny, fumonizín, zealarenón a trichotecény a preto predstavujú potenciálne riziko. Počas sladovania sa niektoré rody rozvíjali a iné boli potlačené, rozvoj však nebol pri všetkých sladovaniach rovnaký. Kvasinky sa počas sladovania rozmnožili z priemerne v množstvách od 5.103 do 1,8.104 na jačmeni, v prvom dni sladovania od 1,5.105 do 2,9.106 na konci sladovania od 1,5.106 do 2,1.107. Okrem kvasiniek sa rozvíjal aj rod Geotrichum ktorý je možné využiť ako štartovaciu kultúru pretože je schopný produkovať široké spektrum technologicky významných enzýmov.
Key words:sladovanie, mikroskopické vláknité huby, Aspergillu, Penicillium, Fusarium, Geotrichum, jačmeň, toxíny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited