Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     
     
     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Ponuka bankových produktov pre obstarávanie motorových vozidiel
Autor:
Ing. Roman Hajduch
Pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Ponuka bankových produktov pre obstarávanie motorových vozidiel
Abstrakt:Práca je zameraná na ponuku a porovnanie bankových produktov a vo všeobecnosti na možnosti financovania motorových vozidiel. Zameriava sa na ponuku bankových produktov a ich porovnanie s inými možnosťami nadobudnutia osobných motorových vozidiel formou niektorých vybraných finančných produktov. Vo všeobecnosti sa zameriava na nadobudnutie osobného motorového vozidla do vlastníctva, prípadne užívania fyzickou osobou; v tejto práci sme upustili od porovnania možností nadobudnutia a požívania motorových vozidiel ako predmetu podnikateľskej činnosti. Bankovníctvo a finančný sektor všeobecne v súčastnosti ponúka množstvo produktov a možností ako nadobudnúť osobné motorové vozidlo aj v prípade, keď nemáme k dispozícii finančné prostriedky na jeho obstaranie v čase tejto potreby. Bankový sektor rozdeľuje úverové produkty na účelové na kúpu konkrétneho predmetu, v tomto prípade osobného motorového vozidla, a bezúčelové, ktoré je možné využiť podľa vlastného uváženia a preferencií bez nutného dokladovania konkrétneho účelu použitia. Ďalšie možnosti v rámci finančného sektora sú leasing, alebo v spolupráci s výrobcami automobilov financovanie na tretiny, prípadne až na pätiny, čo znamená rozloženie nákupnej ceny osobného motorového vozidla v čase na viacero rovnakých častí. Obsahuje prílohy, ktoré špecifikujú konkrétne ponuky jednotlivých druhov financovania obstarania osobného motorového vozidla, informuje o podmienkach nadobudnutia a v konečnom dôsledku vzájomné porovnanie jednotlivých ponúk v zmysle vopred stanovených kritérií. Taktiež sa venuje posudzovaniu rizika a podmienkam poskytnutia úverových produktov v zmysle predmetu práce a rieši ďalšie množstvo informácií s problematikou súvisiacich. Samotným cieľom tejto práce je porovnanie ponuky bankových produktov s inými možnosťami financovania obstarania osobných motorových vozidiel.
Kľúčové slová:úver, financovanie, motorové vozidlo, auto, leasing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene