Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     Výučba     
     
Projekty
     
Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Alternatívne zdroje napätia v motorových vozidlách
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Oponent:
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Alternatívne zdroje napätia v motorových vozidlách
Abstrakt:
Bakalárska práca je venovaná objasneniu elektrického vybavenia motorového vozidla, ktoré na svoju prevádzku potrebuje elektrickú energiu - jeho elektroinštaláciu, zdroje napätia, ktoré sa v súčasnosti používajú a elektrické zariadenia a systémy. Špeciálna pozornosť je venovaná elektromobilom, rozdeleniu ich motorov a tiež akumulátorov s popisom ich výhod a nevýhod. Spomenuté sú tiež bezpečnostné opatrenia pri nabíjaní elektromobilov. Cieľom bakalárskej práce bolo zamerať sa na vybrané druhy alternatívnych zdrojov napätia, vysvetliť princíp činnosti a ich aplikáciu do automobilového priemyslu ako zdroj napätia pre pohon elektromotorov. Touto cestou by bolo možné eliminovať nevýhody akumulátorov, pretože tie tvoria v súčasnosti najnevýhodnejšiu časť elektromobilu.
Kľúčové slová:motorové vozidlá, zdroje napätia, alternatívy, elektrické vybavenie vozidla, elektromobily

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene